Ostrzeszów – kościół Matki Boskiej Wniebowziętej

Historia

Drewniany kościół farny powstał w XIII wieku, zaraz po założeniu miasta. Obecne prezbiterium wzniesiono około 1337 roku, a niezbyt dużą nawę dostawiono w 1360 roku. Świątynia powstała z fundacji króla Kazimierza Wielkiego. Doznała zniszczeń w wyniku pożaru z końca XV wieku i najazdu szwedzkiego w połowie XVII wieku. Kościół remontowano w latach 1721-1723 i w latach 1955–1959.

Architektura

Kościół jest budowlą ceglaną składającą się z krótkiego korpusu nawowego i węższego prezbiterium. Wewnątrz znajdują się fragmenty średniowiecznych fresków z końca XIV wieku, zachowane w prezbiterium. W nawie znajdują się malowidła z początku XVI stulecia.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego