Ostrzeszów – kościół Matki Boskiej Wniebowziętej

Historia

   Drewniany kościół farny powstał w XIII wieku, zaraz po założeniu miasta. Obecne prezbiterium i zakrystię wzniesiono około 1337 roku, a niezbyt dużą nawę dostawiono w XV wieku. Świątynia podobno powstała z fundacji króla Kazimierza Wielkiego. Doznała zniszczeń w wyniku pożaru z końca XV wieku i najazdu szwedzkiego w połowie XVII wieku. Kościół remontowano w latach 1721-1723, następnie renowację przeprowadzono w XIX wieku, kiedy to do nawy dobudowano pierwszą kruchtę. Druga dostawiona została w roku 1948.

Architektura

   Kościół jest budowlą ceglaną składającą się z krótkiego korpusu nawowego i węższego, zamkniętego wielobocznie prezbiterium, nakrytego sklepieniem krzyżowo – żebrowym. Nawę zwieńczono jedynie płaskim, drewnianym stropem, choć istniejące ślady wskazują na istnienie lub planowanie sklepień krzyżowych. Nad zakrystią założono sklepienie kolebkowe. Charakterystyczną cechą kościoła jest skrzywienie osi długiej jego nawy w stosunku do prezbiterium, wynikające zapewne z jej późniejszej dobudowy. Zewnętrzne ściany kościoła wzmocnione zostały trójuskokowymi przyporami, pomiędzy którymi przepruto wysokie i wąskie, ostrołukowe okna. Kościół kryją dachy dwuspadowe oraz nad zakrystią pulpitowy. Wewnątrz znajdują się fragmenty średniowiecznych fresków z końca XIV wieku, zachowane w prezbiterium. W nawie znajdują się malowidła z początku XVI stulecia.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Maluśkiewicz P., Gotyckie kościoły w Wielkopolsce, Poznań 2008.
Strona internetowa zabytek.pl, Zespół kościoła par. pw. Wniebowzięcia NMP Ostrzeszów.