Ostróda – kościół św Dominika

Historia

   Pierwszą budowlą o charakterze sakralnym w tym miejscu była kaplica misyjna cystersów, zburzona w czasie powstań pruskich przeciw krzyżakom. W początkach XIV wieku rycerze zakonni wybudowali na jej miejscu kościół w stylu wczesnogotyckim.
   Obecny kościół został wzniesiony w latach 1330-1351. Budowla ta w ciągu wieków był wielokrotnie niszczona, przebudowywana i rozbudowywana. Po raz pierwszy miało to miejsce po pożarze miasta w roku 1400. W 1788 roku kościół uległ zniszczeniu z powodu pożaru wznieconego przez wybuch prochu na zamku. Odbudowa trwała aż do początków XIX stulecia. W trakcie tej przebudowy dokonano zasadniczych zmian w samej sylwetce kościoła, jak i w jego wystroju. Powstał wówczas budynek w stylu klasycystycznym, który zachował się do czasów obecnych. Świątynia ponownie została spalona w 1945 roku, zachowały się jedynie mury obwodowe i wypalona wieża bez dachu. W latach 1981-1982 odbudowano nawę i dobudowano prezbiterium.

Architektura

   Jest to kościół orientowany, jednonawowy, murowany z cegły na wysokiej podmurówce z kamienia polnego. Wzniesiono go na rzucie prostokąta z wieżą ulokowaną po stronie zachodniej. Wzniesiona jest ona na planie kwadratu, oszkarpowana na narożach, przykryta dachem namiotowym z dachówki. Pod wieżą znajduje się gotycki, ostrołukowy portal, a ponad nim dwa małe, ostrołukowe okienka. W grubości muru umieszczono tunelowe schody na wieżę z wejściem do kościoła.

Stan obecny

   Cechy gotyckie posiada jedynie wieża, korpus nawowy został przebudowany w stylu neoklasycystycznym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa leksykonkultury.ceik.eu, Kościół pw. św. Dominika Savio w Ostródzie.