Ostrężnik – zamek

Historia

O zamku nie wspominają średniowieczne przekazy, co znacznie utrudnia weryfikacje poglądu, iż został on wzniesiony z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego w XIV wieku i pełnił rolę strażnicy zachodnich rubieży Królestwa Polskiego. Według badań archeologicznych z lat 2000–2003 przypuszcza się, że zamek ten wzniesiono na początku XIV wieku prawdopodobnie z inicjatywy Jana Muskaty, biskupa i starosty krakowskiego. Brak późniejszych warstw kulturowych pozwalałby przypuszczać, że mógł nie zostać ukończony  lub był użytkowany bardzo krótko. Nie jest wykluczone, że służył on za więzienie dla wielmożów i wszelkie informacje o nim były utajnione; lub też był siedzibą rycerzy-rabusiów. Nie wiadomo w jakich okolicznościach i kiedy zamek uległ zniszczeniu.

Architektura

Zamek składał się z dwóch członów. Na skale znajdował się zamek górny, którego mur zakreślał wydłużony wielobok o powierzchni 1200 m2 zakończony od wschodniej strony angułem. Wewnątrz widoczne są pozostałości budowli na planie prostokąta o wymiarach 10×30 metrów, przylegające do płn.-zach. partii muru obwodowego. Do południowego odcinka obwodu przylegała od zewnątrz baszta na planie prostokąta o wymiarach 6×9 metrów. Oddzielony głęboką fosą zamek dolny otoczony był systemem umocnień ziemnych.

Stan obecny

Do dzisiaj na krawędziach skały zachowały się jedynie fundamentowe partie muru obwodowego, budynku mieszkalnego i wieży bramnej o wysokości nie przekraczającej jednego metra. Widoczne są również otaczające podzamcze ziemne wały. W skale na której wzniesiono warownię, znajduje się Jaskinia Ostrężnicka z korytarzami o długości ok. 90 metrów.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.