Ostrężnik – zamek

Historia

O zamku nie wspominają średniowieczne przekazy, co znacznie utrudnia weryfikacje poglądu, iż został on wzniesiony z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego w XIV wieku i pełnił rolę strażnicy zachodnich rubieży Królestwa Polskiego. Według badań archeologicznych z lat 2000–2003 przypuszcza się, że zamek ten wzniesiono na początku XIV wieku prawdopodobnie z inicjatywy Jana Muskaty, biskupa i starosty krakowskiego. Brak późniejszych warstw kulturowych pozwalałby przypuszczać, że mógł nie zostać ukończony  lub był użytkowany bardzo krótko. Nie jest wykluczone, że służył on za więzienie dla wielmożów i wszelkie informacje o nim były utajnione; lub też był siedzibą rycerzy-rabusiów. Nie wiadomo w jakich okolicznościach i kiedy zamek uległ zniszczeniu.

Architektura

Zamek składał się z dwóch członów. Na skalnym wzniesieniu, niedostępnym od strony północnej i wschodniej, znajdował się zamek górny, którego mur zakreślał wydłużony wielobok o powierzchni 1200 m2, zakończony od wschodniej strony angułem. Wewnątrz widoczne są pozostałości budowli na planie prostokąta o wymiarach 10×30 metrów, przylegające do północno – zachodniej partii muru obwodowego. Do południowego odcinka obwodu przylegała od zewnątrz baszta na planie prostokąta o wymiarach 6×9 metrów. Nie wiadomo czy służyła ona za przejazd bramny, czy też wjazd poprowadzono od strony zachodniej. Oddzielony głęboką fosą zamek dolny otoczony był systemem umocnień ziemnych.

Stan obecny

Do dzisiaj na krawędziach skały zachowały się jedynie fundamentowe partie muru obwodowego, budynku mieszkalnego i wieży bramnej o wysokości nie przekraczającej jednego metra. Widoczne są również otaczające podzamcze ziemne wały. W skale na której wzniesiono warownię, znajduje się Jaskinia Ostrężnicka z korytarzami o długości ok. 90 metrów.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.
Sypek R., Zamki i obiekty warowne Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Warszawa 2003.