Ośno Lubuskie – kaplica św Gertrudy

Historia

   Kaplica została wybudowana w XV wieku poza murami miejskimi, na terenie przedmieścia frankfurckiego, jako element kompleksu szpitalnego. Wcześniej na jej miejscu istniała starsza budowla w konstrukcji szkieletowej. W okresie reformacji kaplica została przejęta przez protestantów. Z kroniki z 1693 roku wiadomo, iż w XVII wieku z zespołu szpitalnego przetrwała tylko ona, a po budynkach szpitalnych, spalonych w czasie wojny trzydziestoletniej, nie pozostały żadne ślady. Wytyczono wówczas wokół kaplicy cmentarz, który pełnił funkcję głównej nekropolii miejskiej od XVIII wieku. Kaplica przetrwała do dziś w niemal nie zmienionym stanie.

Architektura

   Późnogotycka kaplica św. Gertrudy jest orientowana,  murowana z cegły, założona na planie prostokąta z trójbocznie zamkniętą częścią wschodnią, z prezbiterium nie wyróżnionym w stosunku do nawy. Wzmocniona przyporami bryła nakryta jest dwuspadowym dachem, załamanym nad prezbiterium. Okna oraz portal drzwiowy zamknięte są łukiem ostrym, o ceglanych, profilowanych ościeżach. Szczyt zachodni jest artykułowany wysokimi blendami i zwieńczony sterczynami. Wewnątrz znajduje się drewniany strop.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kowalski S., Zabytki architektury województwa lubuskiego, Zielona Góra 2010.
Strona internetowa osno.pl, Kościół pw św. Jakuba.

Strona internetowa zabytek.pl, Kaplica cmentarna pw. św. Gertrudy Ośno Lubuskie.