Osieki – kościół św Antoniego

Historia

   Kościół św. Antoniego w rybackiej osadzie Osieki zbudowany został prawdopodobnie w XIV wieku, lecz już w XV stuleciu został gruntownie przebudowany, zapewne z powodu rozwoju kultu pielgrzymkowego do znajdującej się w niej tzw. krwawiącej hostii, która miała okazać się wiernym w 1390 roku. W późniejszych stuleciach był co najmniej dwukrotnie restaurowany: w 1836 roku oraz w drugiej połowie XIX wieku. Od 1534 roku kościół użytkowany był przez gminę ewangelicką.

Architektura

   Budowla jest świątynią orientowaną względem stron świata, halową, czteroprzęsłową o trzech nawach na planie prostokąta. Nawa główna otrzymała 19,3 metry długości. Po stronie wschodniej wyodrębniono wąskie, pięcioboczne prezbiterium (7,4 x 6,9 metra), natomiast po przeciwnej, zachodniej stronie na osi fasady wzniesiono czworoboczną w planie wieżę (7,5 x 5 metrów) w której na poziomie przyziemia przepruto główny portal wejściowy – ostrołukowy, profilowany, czterouskokowy. Cechą charakterystyczną wieży są wtopione w jej elewacje kamienie młyńskie. Wnętrze korpusu nawowego rozdzielono sześcioma filarami, podtrzymującymi drewniane, belkowe stropy. Prezbiterium zostało wyróżnione późnogotyckim sklepieniem gwiaździstym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kubicki D., Gotyckie świątynie powiatów koszalińskiego i kołobrzeskiego, Pelplin 2001.
Pilch J., Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.