Osiek Jasielski – kościół Przemienienia Pańskiego

Historia

   Parafię w Osieku Jasielskim utworzono w 1370 roku, natomiast obecny kościół został wzniesiony na przełomie XV i XVI wieku (miejscowa tradycja przesuwa jego powstanie na rok 1419). Około 1640 świątynię poddano gruntownej przebudowie i rozbudowie: dostawiona została wieża z kruchtą, przebudowano dach oraz zmieniono wyposażenie wnętrza. Kolejny remont przeprowadzono w drugiej połowie XVIII wieku. Podczas remontu w 1840 ściany wewnątrz kościoła ozdobiono polichromią. W 1976 wykonano prace zabezpieczające, a w latach 2006-2009 remont generalny elementów konstrukcyjnych i pokrycia gontowego.

Architektura

   Kościół jest budowlą orientowaną względem stron świata, wzniesioną w konstrukcji zrębowej. Korpus kościoła jest trójnawowy w układzie pseudobazylikowym, tak więc do nawy głównej przylegają dwie niższe nawy boczne. Jest to wyjątkowo rzadkie rozwiązanie w architekturze drewnianej. Do trójbocznie zamkniętego prezbiterium dostawiona została zakrystia, a stronę zachodnią zamyka niska, przysadzista wieża na rzucie kwadratu o konstrukcji słupowo-ramowej, z bocznymi aneksami. Nawę i prezbiterium przykryto dachem jednokalenicowym z sześcioboczną wieżyczką na sygnaturkę. Ściany kościoła pobite są gontem, wnętrze nakryte jest stropami płaskimi, a w nawach bocznych umieszczono sklepienia kolebkowe.

Stan obecny

   Kościół pomimo wielokrotnych przekształceń zachował surową, późnogotycką bryłę. Jego najstarszymi zachowanymi elementami wyposażenia są: późnogotycki krucyfiks z XVI wieku oraz kamienna chrzcielnica z XVI stulecia.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Brykowski R., Kornecki M., Drewniane kościoły w Małopolsce południowej, Wrocław 1984.
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013.