Orzechowo – kościół św Marii Magdaleny

Historia

   Kościół św Marii Magdaleny pochodzi z XIV wieku. W latach 1616 – 1773 wieś była własnością Rady Miejskiej Torunia, która odbudowała świątynię po częściowym zniszczeniu w 1656 roku, dokonanym przez Szwedów.

Architektura

   Jest to kościół jednonawowy,  zbudowany z kamienia i cegły z której wzniesiono szczyty. Do prostokątnej nawy od wschodu przylega węższe prezbiterium z trójbocznym zamknięciem.Po stronie północnej usytuowana została zakrystia. W zachodniej ścianie nawy znajduje się ostrołukowy portal wejściowy. We wnętrzu zachowała się granitowa kropielnica z czasów budowy świątyni.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Mroczko T., Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej, Warszawa 1980.