Orzechowo – kościół św Marii Magdaleny

Historia

Kościół św Marii Magdaleny pochodzi z XIV wieku. W latach 1616 – 1773 wieś była własnością Rady Miejskiej Torunia, która odbudowała świątynię po częściowym zniszczeniu w 1656 roku, dokonanym przez Szwedów.

Architektura

Jest to kościół jednonawowy  zbudowany z kamienia. Szczyty wzniesiono z cegły. Do małego prezbiterium z trójbocznym zamknięciem od północy przylega zakrystia, a do nawy kruchta. W zachodniej ścianie nawy znajduje się ostrołukowy portal wejściowy. We wnętrzu zachowała się granitowa kropielnica z czasów budowy świątyni.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego