Ojców – zamek

Historia

Zamek został zbudowany przez króla Kazimierza Wielkiego pomiędzy latami 1354-1370. Po raz pierwszy został zastawiony przez Władysława Jagiełłę w 1400 roku. Starostwo pozostawało  najczęściej w rękach wierzycieli królewskich, głównie przedstawicieli najważniejszych rodów małopolskich. Byli to m.in. Piotr Szafraniec z Pieskowej Skały, Jan Mężyk z Dąbrowy, Jan Boner i Andrzej Tęczyński. Starostowie nie traktowali niestety zamku jako swej rezydencji przez co na początku XVII wieku był on już w złym stanie. W 1619 roku zakupił go Mikołaj Koryciński z Pilicy herbu Topór, który dokonał remontu i przebudowy całego założenia. W czasie najazdu szwedzkiego w 1660 roku zamek jako jeden z nielicznych nie został zniszczony, gdyż okupanci urządzili w nim magazyn broni i żywności. Jeszcze w XVIII wieku zamek tętnił życiem i gościł m.in. króla Stanisława Poniatowskiego. W 1802 roku został jednak opuszczony, a ówczesny właściciel Teofil Załuski wywiózł z niego ruchomości. Wkrótce też zaczęto rozbierać grożące zawaleniem mury. Późniejsze plany odbudowy nigdy nie zostały zrealizowane. Niestety prace zabezpieczające z przełomu XIX i XX wieku pozbawiły budowlę wielu elementów zabytkowych.

Architektura

Trzon pierwotnej warowni stanowiła oktagonalna wieża zbudowana z ciosów kamiennych na wierzchołku skalnego cypla. Pierwotnie miała ona trzy piętra i około 13 metrów wysokości. Prawdopodobnie z XIV wieku pochodzi również mur obwodowy, biegnący po krawędziach wzgórza. Dom mieszkalny znajdował się przy kurtynie wschodniej. Wjazd do zamku prowadził od zachodniej strony w sąsiedztwie wieży. Znajdował się tam zachowany do dziś budynek bramny do którego prowadził drewniany most wsparty na murowanych filarach.  W XVII wieku wzniesiono okazały gmach mieszkalny na południowym cyplu skalnym. Był to podpiwniczony, dwupiętrowy budynek mieszczący kaplicę i izby w układzie dwutraktowym.

Stan obecny

Z zamku do dnia dzisiejszego przetrwała mocno obniżona wieża główna, budynek z przejazdem bramnym oraz relikty muru obwodowego. Na zamku mieści się małe muzeum.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.