Odrzykoń – zamek Kamieniec

Historia

Powstanie zamku Kamieniec nie jest wyjaśnione. Wiadomo jedynie, iż w XIV wieku był on własnością królewską. Przed 1402 rokiem otrzymał go podkanclerzy koronny Klemens z Moskorzewa za zasługi w obronie Wilna. Później zamek dziedziczyli jego potomkowie, Pilawici, którzy przejęli nazwisko Kamienieckich. W 1530 roku zamek średni przeszedł w posiadanie Bonerów, a później Firlejów. Natomiast  zamek górny i podzamcze posiadali kolejno Sienieńscy, Stadniccy i Skotniccy. Na początku XVII wieku Jan Skotnicki odremontował zamek, jednak w zemście za dokuczanie sąsiadów, przebudował dach w taki sposób, że odprowadzał Firlejom na ich dziedziniec wody deszczowe. Stało się to przyczyną długiego sporu Skotnickich i Firlejów uwiecznionego w Zemście Aleksandra Fredry. Kres ich długoletnim zatargom, położył dopiero ślub zawarty w 1638 roku przez wojewodzica Mikołaja Firleja z kasztelanką Zofią Skotnicką. W 1657 roku zamek został zdobyty i zniszczony przez wojska Jerzego II Rakoczego. Został później częściowo odbudowany, lecz ostatecznie w XVIII wieku popadł w ruinę.

Architektura

Zamek składał się z zamku wysokiego na planie nieregularnego pięcioboku, usytuowanego na najwyższym cyplu skalnym. Wejście prowadziło przez ostrołukowy portal w północno – wschodnim odcinku muru obwodowego. Pomieszczenia mieszkalne zajmowały część zachodnią. Od wschodu przylegał zamek średni, którego wieloboczny rzut był dostosowany do konfiguracji terenu. Dodatkowo zabezpieczony był od strony dojazdu fosą. Przy końcu XV wieku powstały dwa człony zamku dolnego przylegające od wschodu i zachodu. Po stronie zachodniej znajdowało się tzw. przedzamcze odrzykońskie w obrębie którego istniała studnia. Flankowane ono było przez czworoboczną, kilkukondygnacyjną basztę. Wjazd prowadził przez bramę w południowym odcinku muru. Wschodnie przedzamcze zwane korczyńskim składało się z murowanego obwodu i domu umocnionego skarpami wzdłuż całej północnej kurtyny. Wjazd prowadził przez bramę w północnej partii muru wschodniego.

Stan obecny

Do dziś zachowały się fragmenty murów zamku górnego i średniego oraz część murów obwodowych. Lepiej zachowana jest część wschodnia i tam znajduje się małe muzeum urządzone przez pasjonata zamku i kolekcjonera Andrzeja Kołdera. Wśród eksponatów są militaria z dawnego arsenału zamkowego i pamiątki po kolejnych właścicielach.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.