Odechów – kościół Zwiastowania NMP

Historia

   Gotycki kościół w Odechowie wzniesiony został w latach 1459-1460 z fundacji kronikarza Jana Długosza, na miejscu wcześniejszego drewnianego z początku XV wieku. Niestety w latach 1911-1913 został rozbudowany i obecnie średniowieczny zabytek stanowi ramiona transeptu neogotyckiej bazyliki. Ze starego obiektu wykorzystano także dwa kamienne ostrołukowe portale przenosząc je do nowego przedsionka przy zakrystii oraz do wieży.

Architektura

   Zbudowany przez Długosza kościół był orientowany i składał się z prostokątnej nawy, węższego i niższego prezbiterium oraz dostawionej do jego północnej ściany zakrystii.  Opięty szkarpami kościół zbudowany był z czerwonej cegły z dodatkiem zendrówki. Część cokołową wieńczył ceglany fryz. Stromy, trójkątny szczyt zachodniej fasady zdobiło 5 ostrołukowych wnęk. Pod nimi znajdowało się okrągłe okno doświetlające chór muzyczny i kamienny, ostrołukowy portal wejścia głównego. Szczyt prezbiterium niższy i węższy, miał tylko 3 wnęki, a niżej okno zamknięte ostrołukiem. Wnętrza przekrywały belkowe stropy. Nad nimi wznosiły się strome, dwuspadowe dachy. Z oryginalnego wyposażenia zachowała się XV-wieczna gotycka chrzcielnica.

Stan obecny

   Niestety zabytkowy, średniowieczny kościół wtopiony jest dziś we współczesną budowlę, która częściowo zniszczyła jego ściany północną i południową. Jedynie portale które znajdowały się w oryginalnych partiach murów, przed ich rozbiórką przeniesione zostały do nowo powstałej części: wieży i przedsionka zakrystii.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego