Oborzany – kościół św Krzyża

Historia

Kościół został zbudowany w XIV wieku, lub jak utrzymują inne źródła na przełomie XII/XIII stulecia. Pierwsza wzmianka o istnieniu parafii w Oborzanach pochodzi z 1300 roku, proboszczem był wówczas Herman, przełożony klasztoru w Myśliborzu. W 1712 roku dobudowano ryglową wieżę, a w XIX wieku kruchtę.

Architektura

Kościół wzniesiony został z regularnie obrobionych kostek granitowych. Jest to obiekt orientowany, salowy, z dobudowaną w czasach nowożytnych ryglową wieżą wyprowadzoną z korpusu.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego