Nowe Miasto Lubawskie – bazylika św Tomasza

Historia

Kościół w Nowym Mieście Lubawskim wybudowano wraz z założeniem miasta i erygowaniem parafii około 1325 roku. Wznoszony był przez Zakon Krzyżacki, który posiadał prawo patronatu i finansował budowę W 1330 roku ukończono budowę prezbiterium, a w połowie XIV wieku wzniesiono korpus i dolną część wieży. W drugiej połowie XIV wieku podwyższono nawę główną przez wprowadzenie układu bazylikowego. Po 1400 roku przedłużono prezbiterium o trójbocznie zamknięte oskarpowane przęsło. W okolicach 1460 roku nawa główna została nakryta czteroramiennym sklepieniem gwiaździstym, a także podwyższono wieżę. Na początku XVII wieku dobudowano kaplicę grobową rodu Działyńskich w narożu między nawą południową a prezbiterium.

Architektura

Budowla jest gotycką, trójnawową bazyliką. Wysokość nawy głównej wynosi 17,7 metrów, naw bocznych 7,7 metra. Kościół liczy 54 metry długości i 19 metrów szerokości. Wejście do świątyni znajduje się w 40-metrowej wieży usytuowanej od zachodu. We wnętrzu zachowały się ścienne malowidła z okresu średniowiecza i baroku. Ze średniowiecznych na uwagę zasługują malowidła na ścianach prezbiterium, w nawie głównej i pod chórem muzycznym. Kościół posiada sklepienia gwiaździste w nawie.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa leksykonkultury.ceik.eu, Bazylika Mniejsza św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim.