Nieszawa – kościół św Jadwigi

Historia

   Obecny kościół w Nieszawie wzniesiono w latach 1460-1468. W 1592 roku dobudowano wieżę oraz kaplicę przy prezbiterium. Kościół był kilkakrotnie odnawiany, m.in. na przełomie XVI i XVII wieku zasklepiono kaplicę przy prezbiterium. Do nawy przybudowano kolejne kaplice: w 1637 roku od północy św. Jana Chrzciciela, a w 1705 roku od południa pw. Najświętszej Marii Panny. Po 1721 roku odnowiono wieżę kościelną, której fundatorem był kasztelan brzesko-kujawski. Gruntowny remont kościoła miał miejsce w latach 1951-1955 i objął m.in. zniesienie pozornego sklepienia nawy z XVII wieku oraz wiązania dachowego.

Architektura

   Kościół w Nieszawie to budowla późnogotycka, orientowana, murowana z cegły o układzie gotyckim. Dwuprzęsłowe prezbiterium zamknięte jest ścianą prostą, z przybudówką od północy, mieszczącą kaplicę i zakrystię. Szersza i wyższa nawa jest trójprzęsłowa, posiada dobudowane kaplice od północy i południa. Od strony zachodniej znajduje się kwadratowa, 30 metrowej wysokości wieża ze schodami w grubości muru północnego.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa odznaka.kuj-pom.bydgoszcz.pttk.pl, Kościół p.w. św Jadwigi w Nieszawie.