Niemodlin – kościół Wniebowzięcia NMP

Historia

Obecny kościół zbudowany został w końcu XIII wieku, kiedy to powstało prezbiterium. Rozbudowy dokonano w drugiej połowie XV wieku o nawę i wieżę. Podczas wojny trzydziestoletniej w 1640 roku, niemal doszczętnie spłonął. Po pożarze przebudowano zakrystię i wzniesiono kaplice po bokach prezbiterium. Przebudowano również nawę i sklepienie z gotyckiego na barokowe. Odbudowany w 1651 roku, kościół został ponownie zniszczony od uderzenia pioruna w 1655 roku. Szczególnie mocno ucierpiała wówczas wieża, po raz drugi zniszczona w 1781 roku, od uderzenia pioruna. Ponownie odbudowana została podwyższona i otoczona galeryjkami ze stożkowym krytym gontem dachem. W 1864 roku wieża znów uległa zniszczeniu. W roku 1865 został odnowiony szczyt zachodni i nadbudowano wieżę o 9 metrów. Ostatnią restauracje wewnętrzną przeprowadzono w 1956 roku oraz w latach 80-tych ubiegłego wieku.

Architektura

Kościół jest murowany z cegły z użyciem zendrówki i kamienia w przyziemiu. Na zewnątrz opięty jest szkarpami uskokowymi, charakterystycznymi dla stylu gotyckiego. Ściany prezbiterium rozczłonkowane są pilastrami, nawy filarami przyściennymi. Nawa jest szersza i wyższa niż prezbiterium, posiada cztery przęsła. Do kościoła prowadzą dwie kruchty: większa od zachodu i mniejsza od południa. W prezbiterium znajdują się sedilia gotyckie, prawdopodobnie z XIV wieku, zamknięte trzema trójlistnymi łukami nadwieszonymi na kamiennych wspornikach.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niemodlinie.