Niemodlin – kościół Wniebowzięcia NMP

Historia

   Pierwsze wzmianki o kościele w Niemodlinie pojawiły się w 1228 roku. Prawdopodobnie został on przebudowany pod koniec XIII wieku, kiedy to Niemodlin uzyskał prawa miejskie, a budowla zaczęła pełnić funkcję świątyni parafialnej. W okresie tym wzniesione mogło zostać prezbiterium. W 1389 roku staraniem księcia Bolka Opolskiego został podniesiony do rangi kolegiaty. W drugiej połowie XV wieku dokonano rozbudowy kościoła o nawę i wieżę.
   Podczas wojny trzydziestoletniej w 1640 roku, niemal doszczętnie spłonął. Po pożarze przebudowano zakrystię i wzniesiono kaplice po bokach prezbiterium. Przebudowano również nawę i sklepienie z gotyckiego na barokowe. Odbudowany w 1651 roku, kościół został ponownie zniszczony od uderzenia pioruna w 1655 roku. Szczególnie mocno ucierpiała wówczas wieża, po raz drugi zniszczona w 1781 roku, od uderzenia pioruna. Raz jeszcze odbudowana, została podwyższona i otoczona galeryjkami ze stożkowym krytym gontem dachem. W 1864 roku wieża znów uległa zniszczeniu. W roku 1865 został odnowiony szczyt zachodni i nadbudowano wieżę o 9 metrów. Ostatnią restauracje wewnętrzną przeprowadzono w 1956 roku oraz w latach 80-tych ubiegłego wieku.

Architektura

   Kościół usytuowano w centrum miasta, po zachodniej stronie rynku, przy drodze prowadzącej z Opola do Nysy. Wymurowany został z cegły z użyciem zendrówki i kamienia w przyziemiu. Otrzymał orientowane względem stron świata prezbiterium, zakończone ścianą prostą na wschodzie i szerszą od niego, prostokątną w planie, czteroprzęsłową nawę. Od strony północnej przy prezbiterium znalazła się zakrystia, zaś w północno – zachodniej części nawy umieszczono czworoboczną wieżę. W prezbiterium znajdują się sedilia gotyckie, prawdopodobnie z XIV wieku, zamknięte trzema trójlistnymi łukami nadwieszonymi na kamiennych wspornikach.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niemodlinie.
Strona internetowa zabytek.pl, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP Niemodlin.