Nielubia – kościół św Michała

Historia

Kościół po raz pierwszy wzmiankowany był w 1323 roku. W XV wieku został powiększony o wieżę i zakrystię oraz nakryty sklepieniami.

Architektura

Kościół został wymurowany z kamienia polnego, wieżę i szczyt wschodni zbudowano z cegły w układzie polskim z użyciem układanej w romby zendrówki. Jest to budowla jednonawowa z prostokątnym prezbiterium i wieżą od zachodu. Zakrystia została dobudowana od strony północno-wschodniej. Zachowały się gotyckie ostrołukowe portale w ścianie zachodniej wieży i w przejściu z kruchty pod wieżę do nawy. Wschodni szczyt prezbiterium jest bogato zdobiony blendami i sterczynami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego