Niedźwiedzica – kościół św Jakuba

Historia

   Świątynię w krzyżackiej Niedźwiedzicy wybudowano w XIV wieku, najprawdopodobniej w latach 1342-1360. Z protokołu powizytacyjnego z 1647 roku wynika, że kościół miał wówczas drewnianą wieżę. W 1660 roku podczas wojny polsko-szwedzkiej została ona częściowo spalona. W 1823 roku przeprowadzono remont ryglowej ściany zachodniego szczytu, naprawiono dach i trzy przypory. W 1854 zostały wykonane kolejne prace, bowiem kościół miał zawilgocone ściany i nadwerężoną konstrukcję drewnianej wieży. Już rok później w wyniku przerwania grobli, powódź zniszczyła wieżę i część wschodniego szczytu. Z tego powodu władze zezwoliły na rozebranie jej pozostałości. W 1858 roku dobudowano przedsionek południowy i wzniesiono wolnostojącą drewnianą dzwonnicę, a w 1995 roku zbudowano nową, brzydką i źle harmonizującą się z oryginalną budowlą, murowaną wieżę.

Architektura

   Gotycka, wyjątkowo nieorientowana świątynia, powstała na planie wydłużonego prostokąta z zakrystią od strony zachodniej. Korpus wzniesiono z cegły w wątku gotyckim, ściana południowa dawniej ryglowa, obecnie zamieniona jest na murowaną. Bryła kościoła została nakryta wysokim dachem dwuspadowym, schodzącym pulpitowo na zakrystię. Od północy znajduje się sterczynowy, gotycki szczyt zdobiony blendami i dwoma niewielkimi otworami okiennymi. Ściany wzmocnione są szkarpami i przeprute ostrołukowymi oknami. Salowe wnętrze posiada płaski drewniany strop. W 1996 roku na ścianie prezbiterium zostały odkryte dwie odrębne kompozycje gotyckich polichromii ściennych.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa zabytek.pl, Kościół par. pw. św. Jakuba Niedźwiedzica.