Niedźwiadna – kościół św Stanisława

Historia

   Pierwotny kościół św Stanisława został zbudowany w Niedźwiadnej przed 1462 rokiem. Obecny kościół murowany w stylu gotyckim wzniesiono w połowie XVI wieku. W drugiej połowie XVII wieku świątynia była konsekrowana, nie wiadomo jednak czy nastąpiło to na skutek zniszczeń wojennych. W 1692 roku w kościół uderzył piorun, powodując znaczne szkody, między innymi zniszczenie południowej połaci dachu.  Był on wielokrotnie remontowany, między innymi w 1708 roku nadbudowano korony murów i gzymsu, przed 1781 dobudowano kruchtę, a w 1896 i po 1916 częściowo przekształcono otwory okienne. Ostatnia gruntowna restauracja została przeprowadzona w latach 1972-1978 i w 2009 roku.

Architektura

   Kościół jest budowlą późnogotycką, murowaną z czerwonej cegły, orientowaną, salową, wzmocnioną od zewnątrz przyporami, wzniesioną na rzucie prostokąta. Należy do grupy późnogotyckich świątyń o planie bez wyodrębnionego prezbiterium. Od północy znajduje się zakrystia z wydzielonym skarbczykiem. Szczyty od wschodu i zachodu artykułowane są wysokimi blendami zwieńczonymi półkoliście. Być może powstały pod wpływem budownictwa pobliskiego państwa zakonu krzyżackiego.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kunkel R.M., Architektura gotycka na Mazowszu, Warszawa 2005.

Żabicki J., Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia, Warszawa 2010.