Nidek – kościół św Apostołów Szymona i Judy

Historia

   Kościół św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza zbudowany został prawdopodobnie przed 1539 rokiem. Powstał zapewne na miejscu wcześniejszego, gdyż miejscową parafię utworzono już w 1313 roku. Fundatorem świątyni był właściciel wsi Mikołaj Nidecki. Na przełomie XVI i XVII wieku należał do kalwinów, a później arian. Katolikom przywrócony został w 1669 roku. Wieżę dobudowano w 1617 lub 1663 roku, w tym samym stuleciu dodano także soboty. Późnogotycka świątynia zachowała się bez większych zmian od czasu powstania. Gruntowne remonty miały miejsce m.in. w 1685 i 1706 roku oraz w latach 1988-1990.

Architektura

   Kościół jest drewniany, posadowiony na wysokim kamiennym podmurowaniu, wzniesiony w konstrukcji zrębowej, o ścianach pokrytych gontem i częściowo oszalowanych. Od strony zachodniej dobudowano wieżę o konstrukcji słupowej z nadwieszona izbicą. Węższe od nawy prezbiterium zamknięte jest trójbocznie, a po jego północnej stronie znajduje się dobudowana później zakrystia. Świątynia otoczona jest niskimi sobotami wspartymi na słupach. Nawa i prezbiterium nakryte są jednolitym stromym dachem wielopołaciowym opartym na gotyckiej więźbie storczykowej. Wszystkie dachy i zadaszenia pokryto gontem.
   We wnętrzu można podziwiać gotyckie detale ciesielskie. Otwór w ścianie tęczowej posiada ostrołukowe zwińczenie. Portale wejść od południa i z prezbiterium do zakrystii posiadają nadproża w kształcie tzw. oślich grzbietów. Najstarszym zabytkiem na wyposażeniu kościoła jest chrzcielnica datowana na XVI wiek.

Stan obecny

   Obecnie kościół nie jest użytkowany, o możliwość zwiedzenia należy pytać na plebanii przy pobliskim murowanym kościele.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Szlak architektury drewnianej. Małopolska, Cisowski B., Duda M., Kraków 2005.