Namysłów – zamek

Historia

   Pierwsze wzmianki o zamku, wówczas zapewne drewnianym, pochodzą z 1312 roku. Około 1360 roku został on przekształcony w założenie murowane. Do XVI wieku stanowił własność królewską, z niewielką przerwą na początku wieku XV, kiedy to Namysłów przez pewien okres należał do tzw. związku książęcego utworzonego w celu obrony wspólnych interesów śląskich. W 1439 zawarto tutaj ugodę pomiędzy kandydatami do tronu czeskiego: królewiczem Kazimierzem Jagiellończykiem, a Albrechtem Habsburgiem. W 1533 roku został oddany w zastaw radzie miasta, która dokonała jego renesansowej przebudowy. W XVII i XVIII wieku prowadzono dalsze prace budowlane, zwłaszcza po pożarze w 1658 roku i zniszczeniach spowodowanych przez wojska pruskie w 1711 roku. W 1830 roku zamek stał się własnością prywatną niemieckiego piwowara Augustyna Haselbacha, którego browar pod zmienioną nazwą jest do dziś właścicielem zamku.

Architektura

   Zamek z XIV wieku miał nieregularny, owalny zarys, nawiązujący zapewne do starszych wałów drewniano – ziemnych. Składał się z ceglanych murów obwodowych i dostawionego do nich od północy piętrowego, jednotraktowego, trzyizbowego domu głównego z wykuszem kaplicy. Brama ulokowana była od wschodu. W 1489 roku od wschodu powstał mały zewnętrzny dziedziniec z budynkiem bramnym skierowanym ku miastu. W XVI wieku mieszczanie wrocławscy dostawili od zachodu drugi, wąski budynek zamkowy.

Stan obecny

   Do czasów współczesnych zamek zachował się w dość mocno przebudowanej, ujednoliconej formie. Należy on do prywatnego inwestora, który pozostawia go w stanie mocnego zaniedbania. Zwiedzanie możliwe jest w zasadzie tylko z zewnątrz.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, red. L.Kajzer, Warszawa 2003.