Namysłów – kościół Niepokalanego Poczęcia NMP

Historia

   Kościół w Starym Mieście pod Namysłowem wzniesiony został w ostatniej ćwierci XIII wieku. W 1348 roku świątynia była miejscem podpisania traktatu kończącego wojnę polsko-czeską, tzw. pokoju namysłowskiego. W latach 1525-1624 w okresie Reformacji, budowla należała do protestantów. Wykonano wtedy zachowane do dziś drewniane empory. W 1654 roku powróciła do katolików. W dokumentach z wizytacji w latach 1666-1667 kościół nosił wezwanie Wszystkich Świętych. Obecne wezwanie otrzymał po 1854 roku, kiedy ustanowiono dogmat Niepokalanego Poczęcia NMP. W wyniku działań wojennych II wojny światowej kościół został częściowo zniszczony, ale odbudowano go po zakończeniu działań wojennych.

Architektura

   Kościół wymurowany został z cegły i kamieni polnych z których wykonano wysoką podmurówkę.  Pierwotnie ta niewielka budowla składała się z korpusu nawowego na planie prostokąta i węższego, także czworobocznego prezbiterium po stronie wschodniej. Nawa, wzmocniona od zewnętrz nieregularnie rozstawionymi przyporami, otrzymała wymiary 11,4 x 10,1 metrów, prezbiterium zaś 6,3 x 6,8 metra. W okresie późnego średniowiecza dobudowana została po stronie północnej zakrystia, a prezbiterium dość nietypowo podwyższono. Wejście do kościoła prowadziło tylko do nawy, poprzez portale w ścianie północnej i południowej.  Oświetlenie wnętrza zapewniały wąskie, ostrołucznie zamknięte okna o obustronnych rozglifieniach, przy czym te w elewacji były wyższe od otworów w nawie.

Stan obecny

   Kościół w Starym Mieście to dziś malownicza budowla, która zachowała wczesnogotycką bryłę z wieloma pierwotnymi detalami architektonicznymi (okna, portale), a także szczyci się bardzo nietypowym wyglądem wschodniej części, nadbudowanej w okresie gotyku. Nowożytne przekształcenia dotknęły głównie wystroju wnętrza i górnego okna południowej elewacji prezbiterium.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kozaczewski T., Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku (miejscowości P-S), Wrocław 1994.

Strona internetowa wikipedia.org, Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Namysłowie.