Namysłów – kościół Niepokalanego Poczęcia NMP

Historia

   Prezbiterium kościoła pochodzi z przełomu XIII i XIV wieku, a nawę wykonano w XV wieku. Świątynia była miejscem podpisania traktatu kończącego wojnę polsko-czeską, tzw. pokoju namysłowskiego z 1348 roku. W latach 1525-1624 w okresie Reformacji, świątynia należała do protestantów. Wykonano wtedy zachowane do dziś drewniane empory. W 1654 roku powróciła do katolików. W dokumentach z wizytacji w latach 1666-1667 kościół nosił wezwanie Wszystkich Świętych. Obecne wezwanie otrzymał po 1854 roku, kiedy ustanowiono dogmat Niepokalanego Poczęcia NMP. W wyniku działań wojennych II wojny światowej kościół został częściowo zniszczony. W okresie po II wojnie światowej budowla została odbudowana.

Architektura

   Jest to budowla gotycka, murowana z cegły i kamieni polnych z których wykonano podmurówkę.  Składa się z korpusu nawowego na planie prostokąta i węższego, także czworobocznego prezbiterium, do którego od północy przystawiono zakrystię.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Namysłowie.