Namysłów – kościół franciszkański

Historia

   Budowę kościoła rozpoczęto na początku XIV wieku. Początkowo wybudowano obecne prezbiterium, nawa główna powstała w XV wieku. W 1420 roku, przy istniejącym wówczas kościele wybudowano klasztor. Od 1536 roku, klasztor po przejęciu przez protestantów, służył jako szpital i magazyn. Świątynię pozostawiono w rękach franciszkanów. Z czasem jednak kościół zaczął stopniowo niszczeć. W 1654 roku ponownie przejęli go katolicy. Na mocy dekretu z 1667 roku, przekazany został ponownie zakonowi Braci Mniejszych przybyłym z Nysy.
   Po wizytacji w 1666 roku stwierdzono, że kościół zwany „polskim” ma uszkodzone sklepienia i jest w złym stanie. Od 1671 roku franciszkanie rozpoczęli prace budowlane. Wnętrze kościoła przebudowano, nadając mu kształt barokowy, a w 1681 roku dobudowano wieżyczkę na dachu prezbiterium.
   W 1810 roku, w wyniku upaństwowienia majątków klasztornych, kościół został zamknięty. Świątynię zamieniono na magazyn wojskowy. Trzynaście lat później zakupiły go władze miejskie, zamieniając świątynię na spichlerz. Zamurowano wówczas część okien, wyposażenie sprzedano lub przekazano do innych kościołów.  Dopiero w 1982 roku na prośbę proboszcza parafii św. Apostołów Piotra i Pawła, Ministerstwo Kultury i Sztuki przekazało jej na wieczyste użytkowanie zabytkowy kościół. Od tego momentu rozpoczęły się prace remontowe.

Architektura

   Kościół jest murowaną z cegły, gotycką budowlą składającą się z prostokątnego, halowego, trójnawowego korpusu z XV wieku oraz z prezbiterium z początku XIV wieku. Prezbiterium jest węższe i zakończone trójbocznie. Korpus i prezbiterium na zewnątrz opięte są uskokowymi przyporami i nakryte dachami dwuspadowymi. Okna w prezbiterium są ostrołukowe, dwudzielne i trójdzielne z maswerkami. Okna w korpusie są obecnie zamknięte łukiem odcinkowym lub zamurowane. Powyżej okien prezbiterium biegnie fryz ząbkowy.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Górnego Śląska, Warszawa 2008.
Strona internetowa wikipedia.org, Kościół św. Franciszka z Asyżu i św. Piotra z Alkantary w Namysłowie.