Myślinów – kościół Wniebowzięcia NMP

Historia

   Kościół w Myślinowie po raz pierwszy wzmiankowany był w 1397 roku. Jego przebudowy przeprowadzono w XVI i w XVII wieku. W ostatnich latach budowlę poddano renowacji, w trakcie której między innymi otynkowano elewacje.

Architektura

   Kościół otrzymał formę orientowanej względem stron świata budowli salowej z prostokątną w planie nawą oraz nieco niższym i węższym prezbiterium, wzmocnionym w narożach przyporami i zakończonym od wschodu prostą ścianą. Od północy do prezbiterium przystawiono zakrystię, a od zachodu na osi fasady czworoboczną wieżę. Elewacje kościoła przepruto gotyckimi, rozglifionymi oknami o bogatej dekoracji maswerkowej z trójlistnymi i czworolistnymi zwieńczeniami. Zachodnie wejście do wieży oraz wschodnie do zakrystii umieszczono w profilowanych ostrołukowych portalach.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa polska-org.pl, Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.