Myślibórz – klasztor dominikanów

Historia

   Kościół wraz z klasztorem zbudowany został w drugiej połowie XIII wieku i pełnił funkcję świątyni dworskiej przebywającego często w Myśliborzu margrabiego Albrechta III. W 1433 husyci doszczętnie zniszczyli kościół jednak odbudowano go w ciągu kilkudziesięciu lat, bowiem w 1470 roku odbył się w nim zjazd stanów nowomarchijskich.
   Klasztor został zlikwidowany wraz z wprowadzeniem przez margrabiego Jana z Kostrzyna reformacji. Według przekazów kronikarskich konwent został ostatecznie zamknięty w 1547 roku. W latach 1539-1593 kościół pełnił funkcję fary luterańskiej ze względu na zniszczenia kolegiaty wywołane pożarem.
   W 1635 zawaliły się sklepienia trzech wschodnich przęseł kościoła. Przęseł tych już nie odbudowywano, lecz skrócono kościół o około 20 metrów.  W 1717 roku zawaliła się wieża niszcząc sklepienia zachodnich przęseł świątyni. Odbudowę przeprowadzono w latach 1734-38, przy czym sklepienia zastąpiono stropami.  W XIX wieku funkcje sakralne pełniły tylko 4 przęsła nawy. Pozostała część wykorzystywana była jako koszary i spichlerz.  W latach 1927-28 przeprowadzono generalny remont budynku przystosowując go do pełnienia funkcji świeckich.

Architektura

   Konwent miał formę czworoboku z trzema skrzydłami klasztoru i kościołem. Świątynia ta była budowlą murowaną z cegły, orientowaną, jednonawową, salową, pierwotnie 8-przęsłową, zamkniętą wielobocznie od wschodu. Obecnie w części zachodniej znajduje się wieża szachulcowa z 1738 roku. Wejście do kościoła od północy stanowi dwudzielny portal z około 1300 roku. Zbudowano go z wysokich na 40 cm ceramicznych segmentów  składających się na finezyjne profilowanie ościeży i archiwolt naprzemiennym rytmem wałkowych i gruszkowych w przekroju lasek, jakby przechodzących pod strefą kapiteli, ozdobionych naturalistycznie wyrzeźbioną roślinnością. Wnętrze oryginalnie nakryte było sklepieniem krzyżowo – żebrowym.
   Z zabudowań klasztornych zachowały się dwa dwa pomieszczenia przykryte sklepieniem kryształowym oraz palmowym wspartym na jednym filarze. Przypuszcza się, że w pomieszczeniach tych mógł znajdować się refektarz lub kuchnia. Piętro przeznaczone było na cele dla zakonników.

Stan obecny

   Obecnie częściowo zachował się kościół bez prezbiterium i zachodnie skrzydło założenia klasztornego z dwoma pomieszczeniami przykrytymi sklepieniem kryształowym i palmowym oraz krzyżowo – żebrowym nad sienią. W przyziemu elewacji południowej zachowały się częściowo przekształcone ostrołukowe arkady okien. Swe siedziby mają w zabudowaniach Myśliborski Ośrodek Kultury oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Jarzewicz J., Architektura średniowieczna Pomorza Zachodniego, Poznań 2019.
Pilch J., Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.

Strona internetowa wikipedia.org, Klasztor Dominikanów w Myśliborzu.