Myślibórz – kaplica św Gertrudy

Historia

   Kaplica św. Gertrudy zbudowana została w drugiej połowie XV wieku. Stała przy dawnym szpitalu św. Gertrudy i przy szpitalnym cmentarzu, położonym poza murami miejskimi. W XVI wieku przejęta została przez gminę luterańską. Na początku XX wieku po gruntownej restauracji udostępniono ją wiernym. Pełniła także funkcje kaplicy pogrzebowej. Obecnie mieści Ośrodek Edukacji Plastycznej.

Architektura

   Kaplicę zbudowano po wschodniej stronie miasta, blisko murów obronnych, ale na zewnątrz ich obwodu. Jest to budowla gotycka, orientowana, wzniesiona z cegły na cokole kamiennym, na planie prostokąta z trójbocznym zamknięciem od wschodu, wzmocniona przyporami. W ścianie zachodniej znajduje się ostrołukowy portal z profilowanym falistym wałkiem. Wewnątrz sklepienia krzyżowo – żebrowe wsparte są na wspornikach zdobionych motywami geometrycznymi i maszkaronami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.