Myślibórz – kaplica św Ducha

Historia

Kaplica pochodzi z połowy XIV wieku. Przypuszcza się że pierwotnie była to kaplica przy dworze margrabiego lub gildii kupieckiej lub kaplica szpitalna. W XVI wieku była tu owczarnia i browar, w XVIII magazyn soli, a w XIX wieku jednostka straży pożarnej. Obecnie siedziba Muzeum Pojezierza Myśliborskiego.

Architektura

Jest to orientowana na linii wschód – zachód budowla gotycka, wzniesiona na rzucie prostokąta, murowana w dolnych partiach z ciosów granitowych, a w wyższych z cegły. Zdobiona jest okrągłymi blendami i dekoracyjnym ceglanym fryzem pod gzymsem. Z zewnątrz przykryta jest dachem dwuspadowym, wywnętrz natomiast posiada drewniany strop belkowy.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch.J, Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.