Myślibórz – kaplica św Ducha

Historia

   Kaplica zbudowana została około połowy XIV wieku. Przypuszcza się że pierwotnie była to świątynia przy dworze margrabiego lub gildii kupieckiej lub kaplica szpitalna. W XVI wieku z powodu zmian jakie wywarła postępująca reformacja, kaplicę zamieniono w owczarnię i browar, w XVIII stuleciu w magazyn soli, a w XIX wieku siedzibę miała w niej jednostka straży pożarnej. Obecnie w kaplicy mieści się Muzeum Pojezierza Myśliborskiego.

Architektura

   Kaplicę św. Ducha wzniesiono w południowo – zachodniej części miasta lokacyjnego, w obrębie murów obronnych. Otrzymała formę na rzucie prostokąta, murowanego w dolnych partiach z ciosów granitowych, a w wyższych z cegły. Jej elewacje ozdobione zostały okrągłymi blendami i dekoracyjnym ceglanym fryzem pod gzymsem. Z zewnątrz przykryta została dachem dwuspadowym, wywnętrz natomiast posiada drewniany strop belkowy.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.