Myślenice – wieża strażnicza

Historia

   W świetle badań archeologicznych przyjąć można, iż zamek czy też strażnica w Myślenicach powstała na przełomie XIII i XIV wieku. Istnienie warowni potwierdził dokument z 1342 roku wymieniający funkcjonującą tu komorę celną, pobierającą opłaty od kupców jadących szlakiem Kraków – Węgry. Zarządzających królewskim zamkiem burgrabiów wymieniały źródła pisane od 1399 roku. W 1457 roku w mieście obwarowały się wojska zaciężne Kawki i braci Świeborowskich, żądających wypłacenia zaległego żołdu. W walkach wojsk królewskich z buntownikami zamek nie odegrał jednak żadnej roli. Mogłoby to wskazywać iż nie był on już wówczas użytkowany. Do ostatecznego zniszczenia doszło w XVI lub w XIX wieku, gdy został wysadzony w powietrze.

Architektura

   Głównym elementem założenia była wolnostojąca, cylindryczna wieża zbudowana z miejscowego piaskowca. Jej podstawa miała średnicę 10 metrów, a wnętrze 2,5 metra. Wzniesiono ją we wschodniej części cypla, odciętego od płaskowyżu dwoma głębokimi rowami i wałem ziemnym. Możliwe, iż na krawędziach wzgórza istniały drewniane umocnienia w postaci częstokołu.

Stan obecny

   Do dnia dzisiejszego pozostały jedynie resztki wysadzonego w powietrze muru wieży, porozrzucane po gęsto porośniętym roślinnością terenie. Wstęp na jego teren jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, red. L.Kajzer, Warszawa 2003.