Mycielin – kościół św Mikołaja

Historia

   Pierwotna świątynia została zbudowana w drugiej połowie XIII wieku. W drugiej połowie XVI wieku została przebudowana, między innymi dostawiono wówczas wieżę po stronie zachodniej, którą w 1882  roku dodatkowo zwieńczył ceglany szczyt. W latach 1528-1668 kościół użytkowany był przez ewangelików. W XVII i XVIII wieku świątynię powiększono o zakrystię, kruchtę i mauzoleum, oraz niestety przekształcono większość okien.

Architektura

   Kościół powstał jako budowla orientowana, jednonawowa z prostokątnym prezbiterium zakończonym prostą ścianą oraz dobudowaną w późniejszym okresie, późnośredniowieczną wieżą od zachodu. Kaplica, kruchta i zakrystia są dodatkami już nowożytnymi. Główne części kościoła nakryte są dachami dwuspadowymi. Nieotynkowane kamienne elewacje są we fragmentach wykończone w cegle. Zachowały się dwa pierwotne portale ostrołukowe oraz okna szczelinowe we wschodniej i północnej ścianie prezbiterium.
   Nawa przekryta jest drewnianym stropem z XVI wieku, a prezbiterium sklepieniem sieciowym.  Z oryginalnego wystroju i wyposażenia zachowała się gotycka polichromia, trzy ołtarze późnogotyckie, w tym ołtarz główny będący dziełem mistrza z Gościszowic, dwie kamienne chrzcielnice z XVI wieku, drewniana figura Matki Boskiej z XV wieku, oraz krucyfiks z początku XVI stulecia. W murze otaczającym kościół przetrwały relikty wieży obronnej z około 1600 roku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch.J, Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.