Mycielin – kościół św Mikołaja

Historia

   Pierwotna świątynia została zbudowana w ostatniej ćwierci XIII wieku, a po raz pierwszy poświadczona pośrednio w 1305 roku, kiedy to wymieniony został miejscowy pleban o imieniu Nicolaus. W drugiej połowie XVI wieku została przebudowana, między innymi dostawiono wówczas wieżę po stronie zachodniej, którą w 1882  roku dodatkowo zwieńczył ceglany szczyt. W latach 1528-1668 kościół użytkowany był przez ewangelików. W XVII i XVIII wieku świątynię powiększono o zakrystię, kruchtę i mauzoleum, oraz niestety przekształcono większość okien.

Architektura

   Kościół powstał jako budowla orientowana, wzniesiona z kamieni narzutowych oraz częściowo z cegieł użytych przy otworach okiennych. Pierwotnie składał się z prostokątnej nawy oraz z węższego czworobocznego prezbiterium, zakończonego prostą ścianą. W późniejszym okresie, dobudowano czworoboczną późnośredniowieczną wieżą od zachodu. Główne części kościoła nakryte zostały dachami dwuspadowymi. Nawa o wymiarach wewnętrznych 15,6 x 9,6 metra przekryta została drewnianym stropem, a prezbiterium o wielkości 9,2 x 7,4 metra pierwotnie drewnianą kolebką, zastąpioną pod koniec średniowiecza sklepieniem sieciowym.  W trakcie tej przebudowy podwyższono nieco mury prezbiterium oraz zmieniono nachylenie dachu na nieco łagodniejsze.

Stan obecny

   Kościół zachował do dnia dzisiejszego pierwotny układ i oryginalne mury obwodowe, choć kaplica, kruchta i zakrystia są już dodatkami nowożytnymi. Przetrwały dwa pierwotne portale ostrołukowe oraz okna szczelinowe we wschodniej i północnej ścianie prezbiterium, pozostałe powiększono w okresie baroku. Z oryginalnego wystroju i wyposażenia zachowała się gotycka polichromia, trzy ołtarze późnogotyckie, w tym ołtarz główny będący dziełem mistrza z Gościszowic, dwie kamienne chrzcielnice z XVI wieku, drewniana figura Matki Boskiej z XV wieku, oraz krucyfiks z początku XVI stulecia. W murze otaczającym kościół przetrwały relikty wieży obronnej z około 1600 roku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kowalski S., Zabytki architektury województwa lubuskiego, Zielona Góra 2010.
Kozaczewski T., Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku, t. 2, Wrocław 1994.

Pilch J., Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.