Muchobór Wielki – kościół św Michała

Historia

   Początki kościoła w Muchoborze sięgają XV wieku. Część prezbiterialna powstała w latach 1474-1480, a jej wykonawcami mogli być Hans Berthold oraz Peter Frenczke, którzy zajmowali się także innym budowlami na terenie Wrocławia. Zleceniodawcą budowy nowego kościoła był prawdopodobnie Jan Roth, dziekan z lat 1466-1482, który później objął urząd biskupi, protegowany króla Macieja Korwina. Kolejną częścią był korpus kościoła wybudowany około 1485 roku. W 1570 roku dobiegła końca budowa ostatniej części kościoła, czyli zakrystii. Na początku XVII wieku został wybudowany wokół przykościelnego cmentarza mur ze strzelnicami. W latach 1912-1916 przeprowadzono rozbudowę nawy w kierunku południowym, na szczęście pod względem architektonicznym nawiązując do pierwotnego założenia.

Architektura

   Pierwotny, średniowieczny kościół był budowlą halową, jednonawową składającą się z kwadratowego w planie korpusu, prezbiterium zamkniętego trójbocznie, dostawionej do niego od północy zakrystii i masywnej wieży zachodniej. Sklepienie krzyżowo-żebrowe korpusu oparto na smukłym, spiralnie skręconym filarze, umieszczonym w centrum nawy oraz na wspornikach w formie ludzkich głów. Prezbiterium zwieńczono sklepieniem sieciowym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.
Strona internetowa skarbykultury.pl, Kościół Michała Archanioła na Muchoborze Wielkim.