Moryń – zamek

Historia

   Zamek powstał na północ od miasta na miejscu wczesnośredniowiecznego grodu na wyspie jeziora Morzycko, które z czasem połączyło się z lądem. Budowa murowanego zamku Stolzenburg w Moryniu wiązana jest z margrabią brandenburskim Ottonem V i datowana na trzecią ćwierć XIV wieku. Według Z.Radackiego służył on jako obóz postojowy wojsk marchijskich. W końcu XIV wieku stracił on swe funkcje  militarne i król Zygmunt Luksemburski przekazał Moryń wraz z prawdopodobnie już opuszczonym zamkiem w ręce prywatne.

Architektura

   Zamek składał się z kamiennych murów obwodowych założonych na planie koła o średnicy około 65 metrów. Zostały one posadowione na dawnych wałach. Brama wiodła od zachodu. Od południa przylegał do niej kilkukondygnacyjny budynek na planie prostokąta o wymiarach 13,5 x 19 metrów. Z zachowanych zapisków wiadomo że zamieszkiwało go siedmiu rycerzy oraz burgrabia. Po przeciwnej stronie dziedzińca stał inny budynek, zapewne kuźnia o wymiarach około 4,5 x 7,5 metra.

Stan obecny

   Do dzisiejszych czasów z zamku pozostały tylko fragmenty kamiennych murów, miejscami dochodzące do 5 metrów. Znajdują się one na terenie prywatnego ośrodka wypoczynkowego.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko i M. Arszyński, Warszawa 1995.

Leksykon zamków w Polsce, red. L.Kajzer, Warszawa 2003.