Morąg – ratusz

Historia

   Ratusz w Morągu wzniesiono około 1360-1380 roku lub jak podają inne źródła, około 1444 roku. W kolejnych wiekach budowla kilkakrotnie ulegała zniszczeniu na skutek pożarów i prowadzonych działań wojennych, jednakże za każdym razem ją odbudowywano. Tak było m.in. w 1697, 1843 i w 1945 roku. Ostatnie odnowienie budynku miało miejsce w latach 2003-2006.

Architektura

   Ratusz usytuowano pośrodku rynku, w centralnej części miasta. Powstał jako budowla gotycka, murowana z czerwonej cegły, wzniesiona na planie prostokąta z dwoma silnie rozczłonkowanymi szczytami wieńczącymi krótsze boki.  W elewacji zachodniej i wschodniej umieszczono dwa duże, bogato profilowane ostrołukowe portale wejściowe, flankowane przez ostrołucznie zamknięte okna. Okna o podobnym kształcie przepruto także na parterze od północy i południa, natomiast na piętrze otwory okienne zostały zamknięte łukami odcinkowym. Ściany zwieńczono szczytami schodkowo-sterczynowymi z ostrołukowymi blendami. Całość przykryto dachem siodłowym z dachówki.

Stan obecny

   Pomimo licznych pożarów i następujących po nich rekonstrukcji budynek zachował swoją pierwotną bryłę i w znacznej mierze pierwotnie ukształtowanie elewacji. Najbardziej rzucającym się w oczy dodatkiem nowożytnym jest XIX-wieczna wieżyczka o konstrukcji drewnianej, w dolnych partiach czworoboczna, wyżej ośmioboczna. Obecnie w ratuszu mieści się punkt informacji turystycznej, jest to również siedziba organizacji pozarządowych.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pawlak R., Polska. Zabytkowe ratusze, Warszawa 2003.

Strona internetowa leksykonkultury.ceik.eu, Ratusz w Morągu.