Morąg – ratusz

Historia

   Ratusz w Morągu wzniesiono około 1360-1380 roku lub jak podają inne źródła, około 1444 roku. W kolejnych wiekach budowla kilkakrotnie ulegała zniszczeniu na skutek pożarów i prowadzonych działań wojennych, jednakże za każdym razem ją odbudowywano. Tak było m.in. w 1697, 1843 i w 1945 roku. Ostatnie odnowienie budynku miało miejsce w latach 2003-2006.

Architektura

   Jest to budowla gotycka, murowana z czerwonej cegły, wzniesiona na planie prostokąta z dwoma silnie rozczłonkowanymi szczytami i wieżyczką zegarową. Wieżę o konstrukcji drewnianej, w dolnych partiach czworoboczną, wyżej ośmioboczną, nakryto smukłym hełmem z latarnią. W fasadzie zachodniej umieszczono dwa ostrołukowe portale. Okna o podobnym kształcie zachowano na parterze, na piętrze są one zamknięte łukiem odcinkowym. Ściany zwieńczono szczytami schodkowo-sterczynowymi z ostrołukowymi blendami. Całość przykryto dachem siodłowym z dachówki.

Stan obecny

   Pomimo licznych pożarów i następujących po nich rekonstrukcji budynek zachował swoją pierwotną bryłę i w znacznej mierze ukształtowanie elewacji. Obecnie mieści w nim punkt informacji turystycznej, jest to również siedziba organizacji pozarządowych.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa leksykonkultury.ceik.eu, Ratusz w Morągu.