Morąg – kościół Piotra i Pawła

Historia

Budowę kościoła farnego w Morągu o wielkości obecnej nawy głównej, rozpoczęto w latach 1305-1312. W latach czterdziestych XIV wieku dobudowano do nawy prezbiterium oraz wieżę mieszczącą w przyziemu zakrystię. Ściany wieży były w tym czasie zwieńczone blankowaniem. Pod koniec XIV wieku powiększono korpus z nawą. W 1414 roku kościół przetrwał pożar Morąga jako jedyna budowla w mieście.  Po 1505 roku mistrz Matz z Gdańska zasklepił nawy boczne sklepieniem kryształowym. Około 1550 roku wybudowano w nawach bocznych drewniane empory, rozebrane po II wojnie światowej. W 1807 roku dobudowano od strony południowej kaplicę Matki Boskiej, a w 1856 roku, w trakcie remontu, wymieniono konstrukcję dachu oraz stolarkę drzwiową i okienną. Z kolei w 1895 roku w nawie głównej rozebrano płaski deskowany sufit i zastąpiono pozornym gipsowym sklepieniem gwiaździstym. Pierwszymi użytkownikami świątyni byli katolicy, po 1525 roku korzystali z niej ewangelicy, a po II wojnie światowej ponownie stała się własnością katolików. W 1948 roku, podczas remontu, w kościele odkryto freski i poddano je konserwacji.

Architektura

Kościół jest budowlą pseudobazylikową, trójnawową i trójprzęsłową, wzniesioną z cegły na planie prostokąta. Do bryły kościoła przylega ośmioboczne prezbiterium, a także wieża wzniesiona na planie kwadratu o wysokości 35 metrów. Szczyt wieży zwieńczono sterczynami i nakryto dachem siodłowym z dachówki. Do wieży przylega kruchta. Ściany boczne korpusu wzmacniają przypory zakończone wieżyczkami. W połowie wysokości ścian znajduje się gzyms profilowanej cegły, a wyżej, tynkowana opaska. Otwory okienne zamknięte zostały łukiem ostrym. We wnętrzu, nawy boczne oddzielono od głównej czterema filarami i przykryto sklepieniami kryształowymi. W prezbiterium zastosowano sklepienia gwiaździste. Na bocznych ścianach przetrwał zespół średniowiecznych malowideł figuralnych.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa leksykonkultury.ceik.eu, Kościół pw. św. Piotra i Pawła w Morągu.