Mołtajny – kościół św Anny

Historia

   Pierwsze wzmianki o świątyni w miejscowości Mołtajny pochodzą z 1384 roku. W 1404 roku wspomniano już kamienną świątynię, które była rozbudowywana do końca XV wieku. Wieżę podwyższono w pierwszej ćwierci XVI wieku. Od czasów reformacji do 1945 roku była to świątynia ewangelicka, a po drugiej wojnie światowej przejęła ją ludność katolicka. W latach 1989-1991 w kościele przeprowadzono gruntowny remont, natomiast w roku 2009 odrestaurowano wieżę.

Architektura

   Jest to kościół gotycki, orientowany, salowy, murowany z kamienia polnego i cegły. Po stronie północnej znajduje się zakrystia i kruchta, po zachodniej kwadratowa, czterokondygnacyjna wieża, w przyziemiu przewiązana z nawą. Wieżę ozdobiono ostrołukowymi blendami i płyciznami w tym samym kształcie oraz zwieńczono szczytem sterczynowo-schodkowym. Podobne szyty zdobią elewację wschodnią, a także zakrystię i kruchtę. Korpus budowli został oszkarpowany. W poszczególnych elewacjach znajdują się głęboko osadzone okna ostrołukowe. Całość zwieńczono dachem dwuspadowym krytym dachówką. Nawę przykryto sklepieniem kolebkowym, zakrystię sklepieniem gwiaździstym, a w kruchcie zastosowano pozorne sklepienie beczkowe.

Stan obecny

   Zachowany do dziś kościół skupił w sobie najlepsze cechy lokalnej tradycji budowlanej wytworzonej w północnej części dawnej Barcji: dobre proporcje, znakomity poziom wykonania oraz bogaty detal architektoniczny z wspaniałym szczytem wschodnim na czele oraz szczytami kruchty i zakrystii.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Rzempołuch A., Przewodnik po zabytkach sztuki dawnych Prus Wschodnich, Olsztyn 1992.

Strona internetowa leksykonkultury.ceik.eu, Kościół pw. św. Anny w Mołtajnach.