Mogiła – kościół św Bartłomieja

Historia

Pierwsza wzmianka o kościele pojawia się w dokumentach w 1329 roku. Zbudowali go cystersi dla miejscowej ludności, nad którą sprawowali opiekę duszpasterską. W 1466 roku kościół, możliwe iż z powodu pożaru, został wzniesiony na nowo. Zbudowany został przez cieślę królewskiego Macieja Mączkę na polecenie opata Piotra Hiszberga z Biecza. Około 1740 roku dokonano gruntownej przebudowy i modernizacji kościoła. Istniejący gotycki układ przestrzenno-konstrukcyjny nie został jednak naruszony.  Bryle kościoła nadano natomiast kształt krzyża łacińskiego, przez dobudowanie kaplic bocznych i piętrowej zakrystii. Usunięto gont z dolnej części, pokrywając ją deskowaniem. W 1839 roku dobudowano boczny i główny przedsionek. Ostatni gruntowny remont miał miejsce w latach 1993-1994.

Architektura

Budowla jest najstarszym kościołem drewnianym w Polsce o trzech nawach w układzie halowym. Jest to świątynia gotycka o konstrukcji zrębowej, której ściany oszalowano pionowo z listwowaniem. Nawę i prezbiterium przykrywa wspólny dach wielospadowy. Pierwotnie cały kościół pokryty był gontem. Prezbiterium zamknięte jest wielobocznie, dobudowana do niego została piętrowa zakrystia. Do korpusu nawowego przylegają dwie późnogotyckie kaplice. W południowej nawie bocznej zachował się ostrołukowy, gotycki portal, bogato dekorowany motywami roślinnymi, z herbem Odrowąż i datą wykonania 1466.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013.
Szlak architektury drewnianej. Małopolska, Cisowski B., Duda M., Kraków 2005.