Mingajny – kościół św Wawrzyńca

Historia

   Kościół św Wawrzyńca wzniesiono w latach 1350-1375. Po raz pierwszy odrestaurowano ją po zniszczeniach wojennych w latach 1688-1689. W 1717 roku wyremontowano wieżę, a w latach 1899-1901 kościół został przebudowany i powiększony. W trakcie szeroko zakrojonych prac podwyższono i zasklepiono nawę, podwyższono wieżę, dobudowano prezbiterium i szeroki transept. W 1931 roku przebudowano szczyty transeptu. Kościół został uszkodzony pod koniec II wojny światowej.

Architektura

   Kościół wzniesiony został jako budowla jednonawowa z czworoboczną wieżą po stronie zachodniej, w której umieszczono kruchtę i wiodący do niej ostrołukowy portal. W wyższych kondygnacjach wieży umieszczono smukłe wnęki mieszczące okna, a przykryto ją czterospadowym dachem. Przy ścianie północnej kościoła umieszczona została  gotycka zakrystia.

Stan obecny

   Obecnie bryła kościoła różni się znacznie od swojego pierwotnego kształtu. Korpus nawowy i wieża są wyższe, okna nawy przekształcone, prezbiterium zostało zmodyfikowane, a całość powiększona o transept, praktycznie nie spotykany w małych, wiejskich kościołach z okresu średniowiecza.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa leksykonkultury.ceik.eu, Kościół pw. św. Wawrzyńca w Mingajnach.