Milicz – zamek

Historia

   W Miliczu od XII wieku znajdowała się siedziba kasztelana, następnie miejscowe dobra należały do arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, a od 1358 roku do kapituły wrocławskiej. Dotychczas uważano iż zamek wzniesiono po połowie XIV wieku dla księcia oleśnickiego Konrada I, jednak prawdopodobnie pochodzi on z XIII wieku, a Konrad jedynie go rozbudował. Od 1494 roku już czeski Milicz stanowił własność Zygmunta Kurzbacha, który po pożarze dokonał odbudowy i renesansowej przebudowy. W 1590 roku zamek przeszedł we władanie von Maltzanów, do których należał aż do 1945 roku. W XVII wieku miały miejsce dalsze przebudowy, a w końcu XVIII wieku w byłej warowni urządzono przędzalnię bawełny. W roku 1797 pożar zniszczył budowlę.

Architektura

   Zamek zbudowano z cegły na planie nieregularnego wieloboku, otoczonego wałem i fosą, oraz być może drewnianą palisadą lub częstokołem. Głównym elementem był czworoboczny, trójkondygnacyjny budynek z XIII/XIV wieku o wymiarach 14,5 x 25-26,3 metra w południowej części dziedzińca. Miał dwudzielne wnętrze i cztery zewnętrzne, masywne przypory, usytuowane na przedłużeniu dłuższych boków. Wzniesiono go z kamienia w przyziemiu (które było częściowo zagłębione w nasypie wzniesienia) oraz z cegieł w układzie gotyckim na poziomie dwóch wyższych kondygnacji.
   Najważniejszym pomieszczeniem budynku była duża komnata reprezentacyjna na drugim piętrze, ogrzewana kominkiem ustawionym pośrodku ściany. Poniżej umiejscowiono kuchnię i piwnicę, wszystkie oddzielone od siebie stropami drewnianymi. Z komnaty reprezentacyjnej dostęp był do położonej obok sypialni, czy komnaty prywatnej, pod którą umieszczono pomieszczenia gospodarcze oraz w jednej z przypór południowych latrynę, do której dochodziło się wąskim przejściem. Nieczystości odprowadzane były pionowym szybem wprost do fosy.
   W XIV wieku zamek rozbudowano o ceglany obwód murów obronnych i wieżę bramną. Budynek mieszkalny po powiększeniu plateau kopca, uzyskał natomiast formę trójdzielnego pałacu o długości około 36,3 metrów.

Stan obecny

   Do naszych czasów zachowały się zarośnięte roślinnością fragmenty ceglanych murów średniowiecznego założenia oraz pozostałości budynków wzniesionych w późniejszym okresie. Mury części południowej przetrwały niemal do pełnej wysokości, środek do około połowy, a zarys części północnej odsłonięto w trakcie wykopalisk archeologicznych. Widoczne są również ślady fosy otaczającej dawniej zamek. Zabytek pilnie potrzebuje renowacji, dzięki której możliwe byłoby jego zwiedzanie.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Chorowska M., Rezydencje średniowieczne na Śląsku, Wrocław 2003.
Kolenda J., Medieval bishops palace in Milicz, “Studies in Digital Heritage”, tom 1, nr 2,  2017.
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.
Nowakowski D., Śląskie obiekty typu motte, Wrocław 2017.