Mieszkowice – kościół Przemienienia Pańskiego

Historia

Kościół wybudowano w drugiej połowie XIII wieku. Po raz pierwszy wzmiankowano go w 1297 i 1298 roku. W następnym stuleciu został przebudowany w stylu gotyku ceglanego i powiększony o nawę północną oraz być może zakrystię. W XV wieku dostawiono kaplicę po stronie południowej, a pod koniec stulecia wieloboczną apsydę. Na przełomie XV i XVI wieku podwyższono wieżę, która swój ostateczny kształt osiągnęła w XVIII wieku. Kościół był częściowo remontowany w XIX oraz na przełomie XIX i XX wieku.

Architektura

Pierwotnie była to świątynia salowa wzniesiona z regularnych kwadr granitowych na planie prostokąta bez wyodrębnionego prezbiterium, z wieżą o szerokości nawy od zachodu. W XIV wieku została rozebrana ściana północna, a wzniesiona nawa boczna. Ściana południowa została podwyższona cegłą i zostały wybite nowe gotyckie okna. W XV wieku wzniesiono kaplicę po południowej stronie, a pod koniec XV lub na początku XVI wieku do wschodniej części kościoła dobudowano prezbiterium zamknięte wieloboczną apsydą. W efekcie dzisiejszy kościół jest dwunawowy, gotycki z nawą północną niższą od nawy głównej. Główna nawa nakryta jest sklepieniem gwiaździstym, nawa boczna natomiast krzyżowo-żebrowym. Z oryginalnego wyposażenie wnętrza stanowią zachowała się XIV-wieczna chrzcielnica z wapienia gotlandzkiego.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch.J, Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.

Strona internetowa wikipedia.org, Kościół Przemienienia Pańskiego w Mieszkowicach.