Miechocin – kościół Marii Magdaleny

Historia

   Najstarsza część kościoła św Marii Magdaleny, czyli prezbiterium pochodzi z XIV wieku, z fundacji Machowskich herbu Abdank, ówczesnych właścicieli Miechocina. W pierwszej połowie XVIII wieku, dzięki hojności rodziny Tarnowskich, kościół rozbudowano przez nadbudowanie piętra zakrystii. Kolejny etap prac budowlanych przy kościele zrealizowano w latach 1843 – 1845, kiedy to przedłużono nawę o dwa kolejne przęsła. Na początku lat 30-tych XX wieku od strony północnej dobudowano półkolistą kaplicę.

Architektura

   Pierwotny średniowieczny kościół składał się z dwuprzęsłowego prezbiterium przesklepionego krzyżowo – żebrowym sklepieniem i prawie kwadratowej, dwuprzęsłowej nawy nakrytej płaskim drewnianym stropem oraz z parterowej zakrystii.

Stan obecny

   Korpus nawowy kościoła jest dziś dłuższy niż w okresie średniowiecza, jednak w czasie nowożytnej rozbudowy nawy zastosowano gotycki wątek muru i cegłę rozbiórkową, dzięki czemu przedłużona część upodobniła się do części gotyckiej. Z okresu średniowiecza zachowały się w kościele XIV–wieczne, kute, żelazne drzwi do zakrystii, kamienna chrzcielnica z 1484 roku oraz gotyckie, pochodzące z przełomu XIV i XV wieku monumentalne polichromie ścienne zachowane na ścianach i sklepieniu prezbiterium.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa miechocin.tarnobrzeg.pl, Kościół św. Marii Magdaleny.