Mętno – kościół Zwiastowania NMP

Historia

   Kościół Zwiastowania NMP w Mętnie został wzniesiony w trzeciej ćwierci XIII wieku. Po 1534 roku został przejęty przez ewangelików i odnawiany przez nich w kolejnych stuleciach. W drugiej połowie XIX wieku dobudowano do niego ceglaną apsydę przy prezbiterium. Po 1945 stał się ponownie świątynią katolicką.

Architektura

   Kościół zbudowano z ociosanych, granitowych kwadr o regularnym kształcie. Jest budowlą jednonawową z prezbiterium nietypowo dłuższym od nawy, węższym  i pierwotnie prosto zamkniętym. Od zachodu dostawiona jest szersza od nawy wieża, a od południa czworoboczna zakrystia. Wnętrze przykrywa drewniany strop belkowy.

Stan obecny

   Układ i bryła kościoła zachowały się praktycznie w stanie nie zmienionym od czasów średniowiecza. Obecnie wciąż pełni on funkcje liturgiczne dla miejscowej społeczności katolickiej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Jarzewicz J., Architektura średniowieczna Pomorza Zachodniego, Poznań 2019.

Pilch J., Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.