Mątowy Wielkie – kościół św Piotra i Pawła

Historia

   Pierwszy kościół w Mątowach został zbudowany w pierwszej połowie XIV wieku jako niewielka budowla o konstrukcji szkieletowej. W niedługim czasie pierwotną strukturę częściowo obudowano od zewnątrz murem ceglanym, a w części rozebrano i całkowicie zastąpiono murem. W kolejnym etapie wzniesiono nawę boczną, arkady międzynawowe i zakrystię. Cały proces budowy świątyni zakończył się na początku XV wieku.
   W czasie wojen polsko – szwedzkich z lat 1626-1629 i w 1740 roku kościół został uszkodzony. Natomiast w okresie II wojny światowej szczęśliwie nie odniósł większych strat. W latach 2012-2013 gruntownie wyremontowano elewacje, dachy i stropy.

Architektura

   Gotycki, orientowany kościół o dwóch nawach, został wzniesiony na planie prostokąta, bez wyodrębnionego prezbiterium. Od zachodu dobudowana została masywna wieża na planie kwadratu z ośmioboczną, drewnianą najwyższą kondygnacją, od południa znalazła się kwadratowa kruchta, a niewielka, prostokątna zakrystia od północy.
   Bryła kościoła opięta jest uskokowymi przyporami, korpus nawowy, kruchty i zakrystia nakryte są wysokim dachem dwuspadowym. Od wschodu nawę główną i zakrystię zakończono ścianami szczytowymi, nawa boczna ujęta została dodatkowym półszczytem, szczytowe zwieńczenie posiada również kruchta południowa. Ceglane elewacje korpusu dekorowane są dość skromnie niskim cokołem i płaskim, tynkowanym fryzem rozczłonkowanym ostrołukowymi otworami okiennymi. Elewacje wieży dekorowane są z trzech stron ostrołukowymi blendami. Główne wejście od zachodu ujęte jest ostrołukowym, dwuuskokowym portalem.
   W dwunawowym wnętrzu rozdzielonym trzema łukami arkad, wspartych na dwóch ośmiobocznych filarach zastosowano stropy drewniane. Z pierwotnego wyposażenia zachowały się trzy gotyckie, drewniane, polichromowane rzeźby oraz kamienna chrzcielnica i dębowe sakramentarium.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa zabytek.pl, Kościół par. pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła Mątowy Wielkie.