Maszewo – kościół Matki Boskiej Częstochowskiej

Historia

   Kościół wznoszony był od XIII do połowy XV stulecia.  Gotyckie formy charakterystyczne dla architektury miejskich far Pomorza Zachodniego ukształtowane zostały w dwóch fazach budowlanych. W pierwszej, przypadającej na koniec XIII stulecia, rozpoczęła się budowa kamiennej wieży i korpusu nawowego. Budowa została ukończona przed 1358 rokiem, ponieważ w tym roku świątynia została poświęcona. W drugiej fazie, w pierwszej połowie XV stulecia, korpus nawowy został przebudowany. Jego kamienne mury zostały zastąpione ceglanymi, a wnętrze podzielono na trzy nawy w układzie trójprzęsłowym.
   W latach 1604–1741 nie używano dzwonów z powodu złego stanu technicznego wieży. W XVIII i XIX wieku została ona przebudowana, a jej zwieńczenie dobudowano w 1868 roku. Podczas II wojny światowej maszewska fara została częściowo uszkodzona, miała również zniszczony dach, który został naprawiony już w 1945 roku.

Architektura

   Świątynia jest trójnawową budowlą halową o trzech przęsłach. Dwuprzęsłowe, poligonalnie zakończone od wschodu prezbiterium jest nieco szersze od nawy głównej. Od zachodu przy nawie stoi czworoboczna wieża, o ośmiobocznym drewnianym zwieńczeniu. Na zewnątrz kościół opięty jest uskokowymi przyporami, między którymi rozmieszczone zostały trójdzielne okna ostrołukowe. Całkowita długość kościoła wynosi 40,8 metrów, jego szerokość 20 metrów, a szerokość wieży 10,8 metrów.
   Przy północnej stronie prezbiterium wzniesiono w końcu XV wieku zakrystię. Posiada ona plan kwadratu, narożną przyporę, okno od strony północnej oraz blendowany szczyt. Kryta jest dachem dwuspadowym, poprzecznym do osi kościoła.
   W nawie głównej i prezbiterium sklepienia są gwiaździste, w nawach bocznych krzyżowo-żebrowe. W korpusie sklepienia oparto na czterech parach ośmiobocznych filarów, między którymi rozpostarto ostrołukowe, profilowane arkady międzynawowe. Wciągnięte częściowo do środka naw bocznych przypory, tworzą rodzaj filarów przyściennych. We wnękach osadzone są ostrołukowe okna z laskowaniem, w profilowanym obramieniu. Żebra sklepienne spoczywają na filarach, przy ścianach zaś opadają na wspornik i pojedynczą służką schodzą aż do posadzki. Podobnie rozwiązano przestrzeń jednoprzęsłowego prezbiterium, oddzielonego od nawy półokrągłym łukiem tęczowym, jednak forma sklepień, wsporników i służek jest tu znacznie bogatsza.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, 2012.
Strona internetowa wikipedia.org, Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Maszewie.
Strona internetowa architektura.pomorze.pl, Maszewo ( Massow ).