Marynowy – kościół św Anny

Historia

   Kościół w Marynowach prawdopodobnie wzniesiony został w pierwszej ćwierci XIV wieku. W roku 1637 i następnie w 1647 miał być przebudowywany. Kolejne prace prowadzono kilkukrotnie w XIX stuleciu. W 1869 roku usunięto znajdującą się w złym stanie drewnianą wieżę, a nową wzniesiono w latach 1872-1873.

Architektura

   Kościół zbudowany został jako budowla o prostej formie, wzniesiona na planie prostokąta, bez wydzielonego zewnętrznie z bryły prezbiterium. Po stronie zachodniej dostawiono czworoboczną wieżę, ale murowaną tylko w najniższej kondygnacji, wyżej konstrukcji drewnianej. Od południa dostawiono kruchtę, a od północy zakrystię. Korpus i wieża wzmocnione zostały od zewnątrz uskokowymi przyporami pomiędzy którymi przepruto ostrołukowe, dość wąskie okna. Cześć kapłańska, prezbiterialna dodatkowo wyróżniona została tynkowanymi, białymi blendami flankującymi okna oraz okazałym szczytem wschodnim dzielonym blendami i lizenami przechodzącymi u góry w sterczyny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa zulawy.infopl.info, Marynowy (Marienau).