Małkowice – kościół Świętej Trójcy

Historia

   Kościół w Małkowicach wzmiankowany był po raz pierwszy w 1287 roku. Obecny zaczęto wznosić w drugiej połowie XIV wieku, kiedy to powstało prezbiterium, a kontynuowano prace w pierwszej połowie XV stulecia gdy dobudowano korpus nawowy i wieżę. W 1680 roku świątynia została częściowo przebudowana, a w latach 1900-1901 wyremontowana. Kolejne renowacje przeprowadzano w latach 70-tych i 80-tych XX wieku. W 1998 roku dobudowano współczesną kruchtę.

Architektura

   Kościół powstał jako budowla orientowana dłuższymi bokami na linii wschód – zachód. Składa się z dwuprzęsłowego, jednonawowego korpusu, węższego dwuprzęsłowego prezbiterium o trójbocznym zamknięciu po stronie wschodniej oraz czworobocznej w planie wieży na osi fasady zachodniej. Od północy do prezbiterium przystawiono prostokątną zakrystię. Poza nią całość budowli została wzmocniona przyporami. Wnętrze nawy i prezbiterium zwieńczono sklepieniami krzyżowo – żebrowymi, natomiast zakrystię sklepieniem kolebkowym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.