Malbork – ratusz

Historia

   Gotycki ratusz w Malborku wzniesiony został w latach 1365-1380 w miejscu wcześniejszej budowli. Już w końcu XV wieku musiał być częściowo odbudowywany (szczyt południowy) po zniszczeniach z okresu wojny trzynastoletniej. Kolejną duże reperacje przeprowadzono w 1901 roku, po pożarze miasta z 1899. Do 1919 roku budynek służył potrzebom samorządu miejskiego, a po jego przenosinach do Nowego Ratusza, część pomieszczeń użytkowała policja. Obecnie w ratuszu mieści się Miejski Dom Kultury.

Architektura

   Ratusz malborski zbudowany został we wschodniej pierzei rynku miejskiego, na planie prostokąta, jako budowla podpiwniczona, z parterem, pierwszym piętrem i poddaszem. Przykryto go dwuspadowym dachem z dwoma ozdobnymi szczytami i wieżyczką pośrodku kalenicy. Narożniki elewacji od strony rynku wyróżniono wielobocznymi bartyzanami, a górną partię ściany wschodniej zwieńczono ozdobnym krenelażem, poniżej którego umieszczono rząd dużych ostrołucznych arkad mieszczących okna pierwszego piętra. Przyziemie budynku od strony rynku otwarte zostało natomiast krużgankiem z pięcioma ostrołucznymi arkadami. Wewnątrz na piętrze budynku znajdowały się sale rady i ławy.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pawlak R., Polska. Zabytkowe ratusze, Warszawa 2003.

Strona internetowa, wikipedia.org, Ratusz w Malborku.