Malbork – kościół św Jana

Historia

Pierwszy kościół w Malborku powstał w XIII wieku. Przetrwał on do wojny trzynastoletniej, kiedy to w latach 1457-60 został zniszczony w czasie oblężenia zamku i miasta. Prace nad budową obecnej świątyni rozpoczęły się w 1467 i trwały do 1523 roku. Po pożarze w 1668 roku została skrócona o jedno przęsło. Znaczne zniszczenia dotknęły kościół w 1945 roku podczas zdobywania miasta przez wojska radzieckie.

Architektura

Kościół jest wzniesioną z cegły późnogotycką halą o trzech równej wysokości nawach i pięciu przęsłach. Do nawy południowej dostawiona jest kwadratowa wieża z kruchtą w przyziemiu. Wieża w górnej części jest drewniana. Wschodnia elewacja kościoła ujęta jest ośmiobocznymi wieżyczkami i podzielona blendami. Całość nakrywają spłaszczone dachy dwuspadowe. Wnętrze nakryte zostało sklepieniami sieciowymi za wyjątkiem dwóch wschodnich przęseł nawy południowej nakrytych sklepieniami kryształowymi. W wyposażeniu kościoła znaleźć można gotycką chrzcielnicę z XIV stulecia, kamienną figurę świętej Elżbiety z około 1410 roku, oraz gotycki krucyfiks z XV stulecia.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko i M. Arszyński, Warszawa 1995.
Strona internetowa zabytkowekoscioly.net, Malbork, kościół św. Jana Chrzciciela.