Maków Mazowiecki – kościół Bożego Ciała

Historia

   Miasto Maków i zarazem parafię ufundował około 1390 roku książę Janusz i biskup Jakub. Około 1420 roku z inicjatywy biskupa poznańskiego Jakuba z Korzkwi powstał pierwszy kościół, obecna świątynia zaczęła być jednak budowana w 1490 roku z fundacji Stanisława Lipskiego, plebana makowskiego i kanonika płockiego. Wiadomo, iż jeszcze w 1511 roku prowadzone były jakieś prace budowlane.
   W 1630 roku do kościoła dobudowana została południowa kaplica św. Anny, a około połowy XVIII wieku przeprowadzono renowację całej budowli, w czasie której między innymi przekształcono szczyt wschodni. Kolejny generalny remont prowadzono od 1836 roku. Wzmocniono wówczas fundamenty i ściany zakrystii, dostawiono nową kruchtę północną i sklepiono na dwóch filarach chór muzyczny. W 1886 roku przeprowadzono remont zakrystii połączony z przebiciem nowego wejścia. W 1923 roku zawaleniu uległa znajdująca się obok kościoła zabytkowa wolnostojąca dzwonnica.

Architektura

   Kościół usytuowano po południowej stronie rynku miejskiego. Wzniesiono go z cegły układanej w wątku polskim, jako trójnawową bazylikę o trzech przęsłach w korpusie nawowym, z prostokątnym w planie prezbiterium o szerokości nawy głównej po stronie wschodniej oraz z dwukondygnacyjną zakrystią po jego północnej stronie. Do wnętrza prowadził zachodni portal umieszczony w płytkiej wnęce zamkniętej od góry trzema półkolistymi arkadami nadwieszanymi na konsolach. Drugi portal w obramieniu z wałka znajdował się po stronie południowej (obecnie zamurowany). Dekoracją świątyni był szczyt zachodni, pięcioosiowy, ze sterczynami między którymi umieszczono dwa rzędy tynkowanych blend oraz szczyt wschodni prezbiterium. Nad wschodnim szczytem nawy umieszczono wysoką sygnaturkę z czterema wimpergami i narożnymi sterczynami. Obok kościoła znajdowała się wolnostojąca, czworoboczna, oskarpowana dzwonnica, wzniesiona pod koniec XVI wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kunkel R.M., Architektura gotycka na Mazowszu, Warszawa 2005.