Lwowiec – kościół Matki Boskiej

Historia

Kościół został ufundowany najprawdopodobniej w latach 1372-1374 przez wielkiego mistrza krzyżackiego Winrycha von Kniprode, który także nadał wsi przywilej lokacyjny w 1366 roku. W pierwszym etapie powstała nawa, wieżę dostawiono około 1400 roku, a podwyższono ją pod koniec XV wieku. W 1525 roku świątynia została przejęta przez ewangelików i niebawem stała się kościołem filialnym kościoła w Garbnie. W XIX stuleciu uszkodzoną przez orkan budowlę odrestaurowano, wzniesiono wówczas neogotyckie szczyty i położono nowy dach. Po drugiej wojnie światowej kościół przejęli ją katolicy.

Architektura

Kościół jest budowlą orientowaną, salową murowaną z cegły na podmurówce z kamienia polnego. Wzniesiono go na planie prostokąta z wieżą w zachodniej części, zakrystią po północnej stronie i przeciwległą do niej kruchtą. Nawę o wymiarach 23 x 10 metrów wzniesiono pod koniec XIV wieku, później powstało przyziemie wieży o wymiarach 4 x 4,32 metry, którą podwyższono pod koniec XV wieku. We wnętrzu zachował się późnogotycki tryptyk z około 1500 roku i stalle pochodzące z XV wieku. Nawę przykryto drewnianym stropem płaskim, w późniejszym okresie polichromowanym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Lwowiec.