Lwowiec – kościół Matki Boskiej

Historia

   Kościół wzniesiony został prawdopodobnie w czwartej ćwierci XIV wieku, gdyż dochody na jego budowę otrzymano w latach 1372-1374 od wielkiego mistrza krzyżackiego Winrycha von Kniprode, który także nadał wsi przywilej lokacyjny w 1366 roku. W pierwszym etapie powstała nawa, wieżę dostawiono około 1400 roku, a podwyższono ją pod koniec XV wieku. W 1525 roku świątynia została przejęta przez ewangelików i niebawem stała się kościołem filialnym kościoła w Garbnie. W XIX stuleciu uszkodzoną przez orkan budowlę odrestaurowano, wzniesiono wówczas neogotyckie szczyty i położono nowy dach. Po drugiej wojnie światowej kościół przejęli ją katolicy.

Architektura

   Kościół jest budowlą orientowaną, salową, murowaną z cegły na podmurówce z kamienia polnego. Wzniesiono go na planie prostokąta o wymiarach 23 x 10 metrów z wieżą w zachodniej części, zbudowaną na planie zbliżonym do kwadratu o wielkości 4 x 4,32 metry, zakrystią po północnej stronie i przeciwległą do niej kruchtą. Nawę przykryto drewnianym stropem płaskim, w późniejszym okresie polichromowanym.

Stan obecny

   Kościół to dobry przykład niedużej gotyckiej wiejskiej budowli sakralnej, która nie przeszła żadnych znaczących przekształceń w okresie nowożytnym. W jego wnętrzu zachował się późnogotycki tryptyk z około 1500 roku i stalle pochodzące z XV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Rzempołuch A., Przewodnik po zabytkach sztuki dawnych Prus Wschodnich, Olsztyn 1992.

Strona internetowa wikipedia.org, Lwowiec.