Lwówek Śląski – kościół Wniebowzięcia NMP

Historia

   Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ufundował książę Henryka II Pobożny w 1238 roku. Budowa trwała do końca XIII stulecia (z tego okresu pochodzi zachowana do dzisiaj fasada zachodnia świątyni z wieżami), lecz już w 1240 roku wzmiankowany był we Lwówku kościół konsekrowany w czasach księcia Henryka I. Po spaleniu w 1455 roku, kiedy to w jedną z wież uderzył piorun, rozpoczęła się budowa obecnego korpusu kościoła. Prowadzona była w okresie od 1493 do około 1550 roku, początkowo przez architekta ze Zgorzelca Konrada Pflugera, a w latach 1512-1550 przy współudziale budowniczego Hansa Lindenera. Po kolejnym pożarze w 1752 roku zawaliły się sklepienia, które podczas nieudolnej restauracji w latach 1863-1866 zostały zastąpione prostym drewnianym stropem. Jednocześnie z wnętrza zostało usuniętych sześć filarów międzynawowych.

Architektura

   Pierwotny kościół prawdopodobnie był budowlą trójnawową, być może bazylikową, z dwoma wieżami przy fasadzie zachodniej, murowaną z ciosów piaskowcowych. Z bryły wyróżniała się późnoromańska masywna część zachodnia, tzw. westwerk, o dwóch ośmiobocznych wieżach nakrytych szpiczastymi dachami oraz z portalem z końca XIII wieku, wykonanym z czerwonego piaskowca, posiadającym uskokowe ościeża z kolumienkami i bogatą dekorację roślinną.
   Na skutek późnogotyckiej przebudowy wzniesiono nowy halowy, trójnawowy korpus bez wydzielonego z bryły zewnętrznej prezbiterium. Po stronie wschodniej wszystkie trzy nawy zakończone zostały poligonalnie, a całość korpusu została wzmocniona przyporami. Po stronie północnej w XV wieku przystawiona została prostokątna w planie, zwieńczona sklepieniem gwiaździstym zakrystia, a nieco później, zapewne w XVI stuleciu po jej zachodniej stronie kruchta. W okresie tym dostawiono również od południa dwuprzęsłową kaplicę ze sklepieniami gwiaździstymi.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kozaczewska H., Średniowieczne kościoły halowe na Śląsku, “Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 1-4, Warszawa 2013.

Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.
Świechowski Z., Architektura na Śląsku do połowy XIII wieku, Warszawa 1955.

Strona internetowa zabytkidiecezjilegnickiej.pl, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim.