Lwówek Śląski – kościół Wniebowzięcia NMP

Historia

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ufundował książę Henryka II Pobożny w 1238 roku. Budowa trwała do końca XIII stulecia. Z tego okresu pochodzi zachowana do dzisiaj fasada zachodnia świątyni z wieżami. Po spaleniu w 1455 roku rozpoczęła się budowa obecnego korpusu kościoła. Prowadzona była w okresie od 1493 do ok. 1550 roku, początkowo przez architekta ze Zgorzelca Konrada Pflugera, a w latach 1512-1550 przy współudziale budowniczego Hansa Lindenera. Po kolejnym pożarze w 1752 roku zawaliły się sklepienia, które podczas nieudolnej restauracji w latach 1863-1866 zostały zastąpione prostym drewnianym stropem. Jednocześnie z wnętrza zostało usuniętych sześć filarów międzynawowych.

Architektura

Jest to świątynia trójnawowa, halowa, murowana z cegły i ciosów piaskowcowych. Prezbiterium oraz nawy boczne zakończone są poligonalnie. Z bryły wyróżnia się późnoromańska masywna część zachodnia, tzw. westwerk, o dwóch ośmiobocznych wieżach nakrytych szpiczastymi dachami oraz z portalem z końca XIII wieku, wykonanym z czerwonego piaskowca, posiadającym uskokowe ościeża z kolumienkami i bogatą dekorację roślinną. Jedyne późnogotyckie sklepienia sieciowe zachowały się w zakrystii i przedsionku przy nawie północnej oraz w kaplicy południowej i pod emporami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kozaczewska H., Średniowieczne kościoły halowe na Śląsku, “Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 1-4, Warszawa 2013.

Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.
Strona internetowa zabytkidiecezjilegnickiej.pl, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim.