Lwówek Śląski – kaplica św Krzyża

Historia

Kaplica św. Krzyża powstała w w 1496 roku w obrębie ówczesnego cmentarza parafialnego. Przed nią istniała tutaj drewniana kaplica cmentarna poświęcona św. Szczepanowi i Wawrzyńcowi pochodząca z XIV wieku. Głównym powodem wzniesienia nowej kaplicy był fakt przebudowy kościoła parafialnego, gdyż do czasu zakończenia prac w kaplicy odbywały się msze. Kaplica św. Krzyża w drugiej połowie XVII wieku uległa zniszczeniu, ale już w 1682 roku została odbudowana. Ponownie częściowo zniszczona w pożarze miasta, w 1752 roku została wyremontowana oraz rozbudowana o zakrystię. Obecnie nie jest użytkowana.

Architektura

Kaplica jest jednonawową, orientowaną budowlą wzniesioną z piaskowcowych ciosów na planie prostokąta i przykrytą sklepieniem sieciowym, które wsparto na wspornikach wyciętych w części na kształt ludzkich głów. Od wschodu dostawiony jest późniejszy, węższy od korpusu aneks zakrystii. Elewacje kaplicy pokryte grubym narzutem tynkowym. Od zachodu znajduje się skromny portal zamknięty półkoliście, a od północy portal ostrołuczny pochodzący z czasów budowy. Okna są ostrołukowe, osadzone w rozglifionych niszach, z zachowanymi częściowo laskowaniami i maswerkami. Podczas ostatnich prac remontowych udało się odsłonić freski pochodzące z 1520 roku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.

Strona internetowa wikipedia.org, Kaplica Świętego Krzyża w Lwówku Śląskim.