Lubnów – kościół św Trójcy

Historia

   Najstarsza wzmianka o kościele w Lubnowie pochodzi z 1313 roku. Obecna, gotycka budowla zbudowana została pod koniec XV wieku, a jej fundatorem był Hans von Diebitsch, właściciel dóbr.

Architektura

   Kościół  jest budowlą późnogotycką, jednonawową, z późniejszą drewnianą dzwonnicą od zachodu. Po stronie wschodniej świątynia posiada węższe prezbiterium o trójbocznym zamknięciu oraz dostawioną do niego od północy zakrystię. Elewacje zewnętrzne prezbiterium wzmocnione zostały uskokowymi, dość masywnymi przyporami z powodu założenia wewnątrz sklepienia.

Stan obecny

   We wnętrzu zachowanego do dnia dzisiejszego kościoła zobaczyć można: późnogotyckie sakramentarium z piaskowca, późnogotycką chrzcielnicę z piaskowca z herbami szlacheckimi na obwodzie czaszy oraz drzwi z okuciami żelaznymi z około 1500 roku. Obok kościoła znajdują się dwie latarnie umarłych oraz kamień pokutny z XV/XVI wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego