Lubnów – kościół św Trójcy

Historia

Najstarsza wzmianka o kościele w Lubnowie pochodzi z 1313 roku. Obecna budowla pochodzi z XV wieku, a jej fundatorem był Hans von Diebitsch, właściciel dóbr.

Architektura

Kościół  jest późnogotycki, z późniejszą drewnianą, wolnostojącą dzwonnicą od zachodu. Jednonawowa świątynia posiada węższe prezbiterium zamknięte trójbocznie. We wnętrzu zachowane są: późnogotyckie sakramentarium z piaskowca, późnogotycka chrzcielnica z piaskowca z herbami szlacheckimi na obwodzie czaszy oraz drzwi z okuciami żelaznymi z około 1500 roku. Obok kościoła zobaczyć można dwie latarnie umarłych oraz kamień pokutny z XV/XVI wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego