Lubno – kościół św Józefa

Historia

   Kościół zbudowany został na przełomie XIII i XIV wieku. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1337 roku z księgi ziemskiej margrabiego brandenburskiego Ludwika Starszego, czyli z rejestru wsi leżących na obszarze Nowej Marchii, sporządzonego dla celów podatkowych. Podczas remontu w 1796 roku obiekt został otynkowany, zamurowano średniowieczny południowy portal, a większość otworów okiennych przekształcono. W XIX wieku dobudowano do północnej strony neoromańską ceglaną zakrystię. W latach 1985-1988 wykonany został gruntowny remont kościoła.

Architektura

   Jest to świątynia orientowana, jednonawowa na rzucie prostokąta o wymiarach 21×12 metrów, wzniesiona z granitowej kostki układanej w regularnym wątku, bez wieży. Nakrywa ją dach dwuspadowy. W południowej ścianie znajduje się oryginalny portal wejściowy, obecnie zamurowany. W szczycie wschodnim znajdują się trzy pierwotne wąskie otwory okienne.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Kościół św. Józefa w Lubnie.